למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

החזרי מס בארצות הברית – ACTC & AOTC

החזרי מס על ילדים Child Tax Credit

כחלק מזכויותיו של האזרח האמריקאי, החזרי מס עבור ילדים אמריקאים החלו כבר בתוקפת כהונת בוש.

חוקי המס הגדירו עד שנת המס 2017 שניתן לדרוש עד כ $1,000 המהווה החזרי מס עבור על כל ילד, שהנו אזרח אמריקאי ובעל SSN.

על פי רפורמת המס של טראמפ שנחקקה בסוף שנת 2017, קרדיט המס עבור ילדים יעלה ל $2,000 לכל ילד עד גיל 17.

מתוך הקרדיט $1,400 הראשונים יתקבלו כהחזר לכיסו של האזרח (לעומת $1,000 כיום) ושאר ה $600 כזיכוי נגד מס.

כמו כן, הרפורמה מנהיגה קרדיט נוסף לנתמך שאינו צאצא של מגיש הדוח Non-Child Dependents בגובה $500.

החוק האמריקאי קובע כי הילד שבעבורו רוצים לקבל החזר מס, חייב להיות מתחת לגיל 17 בסוף שנת המס (31.12).

כמו כן, על מגיש הדו"ח יש לעמוד במבחני הכנסה מסוימים בכדי לתבוע את ההחזר במלואו.

לדוגמה, יחיד, אזרח האמריקאי בעל ילד אחד שהנו אזרח אמריקאי, נדרשת רמת הכנסה כללית מינימלית של $10,000 בשנה להחזר מלא על הילד הראשון.

יחיד בעל הכנסה אקטיבית הנמוכה מ $3,000 בשנה, לא נכנס תחת המדרגה המינימלית לקרדיט.

עד שנת 2017, במידה והיחיד היה בעל הכנסה שנתית כללית שעולה על $75,000, החזר המס ירד באופן יחסי.

החזר המס בוטל לגמרי ליחיד בעל הכנסה אקטיבית שעולה על $110,000 ונחשב בעל הכנסה גבוהה-מאוד.

החל מהרפורמה שנכנסה לתוקף, למשל, זוג הורים בעלי הכנסה שנתית שלא עולה על $400,000, יקבלו החזר מלא.

חוקי המס בארה"ב קובעים כי אין להשתמש באפשרות החרגת השכר בטופס 2555 על מנת לקבל את החזרי המס.

כדי לזכות בקרדיט עבור הילדים, יש צורך לקזז את המסים הזרים ששלומו במדינה שבה הוא גר (Foreign Tax Credit),כזיכוי למס.

הבעייתיות עבור ישראלים בעלי אזרחות אמריקאית בדרישת החזר מס בארה"ב מתעוררת כאשר ישנם ילדים מתחת לגיל 18.

הילדים הללו מעניקים להוריהם נקודות זכות גבוהות במס ההכנסה הישראלי, במיוחד לנשים.

לכן, במצב זה יתכן והמס ששולם במדינה הזרה, אם בכלל שולם, לא יקזז את החבות מס האמריקאית, ויגרור קיטון בהחזרי המס.

כבכל קרדיט, החזר המס ישולם בצורת צ'ק אמריקאי דולרי המגיע לכתובתו של האזרח המדווח או כהפקדה ישירה לתוך חשבון בנק בארה"ב.

השינויים שהגדירה הרפורמה של טראמפ עתידים לפוג ב 2025.

עדכון לגבי החזרי מס לילדים Additional Child Tax Credit

החל משנת המס 2016 חל שינוי משמעותי בתקנות לגבי הבקשות להחזרי מס עבור ילדים.

במידה ולילדים שעבורם מבקשים את ההחזר, אין Social Security Number) SSN), או ITIN,

לפני מועד ההגשה של שנת המס עבורה מוגש הדו"ח, כולל הארכות, לא ניתן לדרוש את החזרי המס בעבור אותם הילדים לאותה שנה גם במידה וה SSN מתקבל לאחר מועד ההגשה הקובע.

חוק חדש שחל השנה בנושא, קובע כי במידה והסיבה שנדרש החזר שלא עומד בקריטריונים הוא כתוצאה מרשלנות, לא ניתן יהיה לדרוש את הקרדיט למשך שנתיים כעונש.

במידה ודרישת ההחזר היא כתוצאה מהונאה, לא ניתן יהיה לדרוש את ההחזר למשך עשר שנים.

ילדים העונים להגדרה המתאימה עבור החזר המס הם:

 1. בן, בת, ילד חורג, ילד אומנה, אח, אחות, אח חורג, אחות חורגת, אח למחצה, אחות למחצה או כל אחד מצאצאייהם.
 2. ילדים מתחת לגיל 17 בסוף שנת המס
 3. ילדים שלא מימנו לעצמם יותר מ 50% מההוצאות שלהם.
 4. ילדים שגרו עם מגיש הבקשה יותר מחצי מהזמן בשנת המס.
 5. ילדים הנכללים בדו"ח המס של מגיש הבקשה כנתמכים Dependents.
 6. ילדים שהם אזרחי ארה"ב או תושבי ארה"ב.

חקיקת PATH ACT שיצאה ב 2015 מסדירה את הפרמננטיות של הקרדיט לזמן בלתי מוגבל*

החזרי מס לסטודנטים על תשלום שכר לימוד אקדמי

במסגרת הזכויות של האזרח האמריקאי, ממשל אובמה יצא עם התכנית American Opportunity Tax Credit.

התכנית מעניקה הטבת מס המדמה מלגה לסטודנטים, אזרחים אמריקאים בעלי SSN, לארבעת השנים הראשונות של הלימודים האקדמיים בהינתן מספר קריטריונים:

 1. האזרח האמריקאי הוא הסטודנט הלומד באחד מהמוסדות האקדמאים המוכרים בתכנית מסביב לעולם.
 2. הסטודנט לומד לתואר במעמד המקיים לפחות חצי מהזמן הנדרש לשנה מלאה.
 3. הסטודנט לא סיים את ארבע שנות הלימוד בתחילת השנה שבה הוא דורש את ההחזר.
 4. הסטודנט לא נחשב כמורשע בעבירות סמים בסוף שנת המס שבה דורש את ההחזר.

הטבת המס מזכה בעד כ $2,500 זיכוי בהתאם לגובה שכר הלימוד ששולם, כשמתוכם ניתן לקבל החזר כספי של עד כ $1,000 בשנה.

הוצאות שכר הלימוד המוכרות לצורך דרישת הקרדיט כוללות בין היתר: שכר לימוד בפועל, ספרים וציוד הנדרש לקורסים האקדמיים ועוד.

המוסדות האקדמיים המשתתפים ב Federal Aid Program בישראל הם:

 1. המרכז הבינתחומי בהרצליה (IDC)
 2. אוניברסיטת תל אביב
 3. אוניברסיטת בן גוריון
 4. אוניברסיטת חיפה
 5. הטכניון בחיפה
 6. אוניברסיטת בר אילן
 7. האוניברסיטה העברית בירושלים.

*רוב המוסדות בארה"ב מוכרים לצורך הקרדיט ופועלים בהתאם לדרישות ה IRS.

לפי חוק המס האמריקאי, החזר מס ניתן לדרוש החזרי מס באופן רטרואקטיבי עד שלוש שנים ממועד ההגשה המחייב של הדו"ח השנתי.

לדוגמה, דו"ח המס 1040 של שנת 2015 ניתן להגשה עד ה 15.4.2016 ועל כן תוקף ההחזר המקסימלי הוא עד ל 15.4.2019.

הגשת דו"ח מס אמריקאי תחת הסטטוס Married Filing Separately אינו מאפשר לדרוש את הקרדיט!

**חשוב לדעת, סטודנט במוסד לימודים אשר אינו מנפיק את הטופס 1098T נדרש לקחת בחשבון עיכובים או דחיות לקבלת החזרי מס מארה"ב.

מס ההכנסה האמריקאי מזהיר מפני שימוש לרעה בקרדיט. כאשר אזרח לא עומד בקריטריונים ומבקש את החזר המס יתכנו קנסות ועונשים.