למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

השקעה בשותפות בארה"ב 1065

מיסוי שותפויות בארה"ב – דו"ח שותפות 1065

התאגדות של שני חברים ומעלה, שלא סווגה כתאגיד Corporation, היא שותפות By Default.

התאגדות לשותפות אינה מתרחשת באופן אוטומטי ודורשת הגדרה ככזו במסמכי ההתאגדות, באופן משפטי, ובעת בקשת מספר הזיהוי לעסק EIN.

השקעה בשותפויות בארה"ב היא כלי מאוד פופולרי בקרב המשקיעים הישראלים וחשוב להבין את ההשלכות של התאגדות בצורה זו.

במקרה של התאגדות תחת LLC בעל שני שותפים או יותר, ה LLC תיחשב שותפות לצורכי מס באופן אוטומטי, אלא אם רוצים להגדירה CORP.

במקרה של התאגדות תחת Partnership, או בשמה המלא Limited Partnership צריך לזכור שיש לפחות שותף אחד לא מוגבל.

כלומר, במצב זה, השותף הלא מוגבל "חשוף" משפטית.

*ניתן גם להתאגד כשותפות ישראלית (זרה) ולפעול בארה"ב כשותפות זרה.

יתרונות השקעה בשותפות בארה"ב

  1. השותפות הנה ישות שקופה לצורכי מס, כלומר החבות עוברת לשותפים המחזיקים בה. השותפים עצמם מסווגים ל"כלליים" ול"מוגבלים" על פי תפקידם בשותפות.
  2. הון נגיש וזמין- ניתן לרכוש נכסים מניבים בסכומים גבוהים יותר ואיכותיים יותר.
  3. העיסוקים האישיים של החברים נשארים נפרדים מהשותפות.
  4. ניתן לשנות את הסיווג של הישות בעת הצורך, במועד מאוחר יותר של ההשקעה
  5. מס הירושה- בעת השקעה בשותפות, החלק של המשקיע היחיד בשווי ההוגן של הנכס קטן ולכן החשיפה למס הירושה קטנה.

חסרונות השקעה בשותפות בארה"ב

  1. במרבית המקרים, השותפות מחויבת כל רבעון לנכות מס במקור לשותפים הזרים המחזיקים בה. ניכוי המס במקור נעשה בשיעור הגבוה ביותר, שעומד על 37%.
  2. עלויות גבוהות בהגשת הדיווחים לארה"ב מידי שנה. נדרש מהשותפות להגיש דו"ח מס פדראלי לשותפות ולאחר מכן כל אחד מהשותפים נדרש בהגשת דו"ח מס אישי.
  3. קנסות פוטנציאלים על הגשה באיחור- במידה ודו"ח השותפות מוגש לאחר המועד, יחולו קנסות דרקוניים על כל אחד מהשותפים 205 $ פר-שותף פר-חודש.

בדרך זו, הרשויות מס בארה"ב מבטיחות לעצמן שהיחידים הזרים יגישו דו"חות מס על בסיס שנתי כדי לקבל את החזרי המס המגיעים להם.

הגשת דו"ח המס לשותפות

דו"ח השותפות (1065) הנו דו"ח אינפורמטיבי בלבד ומוגש עד ה 15.03 בשנה העוקבת.

במידה וספרי החשבונות נוהלו מחוץ לארה"ב, תינתן הארכה אוטומטית להגשת הדיווחים לארה"ב עד לתאריך ה-15.6 בשנה העוקבת.

ניתן לבקש הארכה בהגשת הדיווחים למס הכנסה באמצעות הגשת הטופס 7004 שיעניק הארכה עד ה 15.09 בשנה העוקבת, בצירוף תשלום מס משוער/ניכוי במקור משוער.

דו"ח השותפות מדווח על כל ההכנסות וההוצאות של השותפות ומחלק את הרווחים וההפסדים בין השותפים בהתאם לאחוזי ההחזקה של השותף.

השותפות מפיקה לכל אחד מהשותפים טופס K-1 בעת הגשת דו"ח השותפות, אשר נדרש למילוי דו"ח המס האישי.

K1 מבטא את החלק היחסי של השותף בתוך השותפות, הן מבחינת הרווחים\הפסדים (Profit & Loss) והן מבחינת חלוקות (Distibutions).

השותפות מחויבת לספק ליחיד שאינו אזרח ארה"ב טופס 8805, הוא אישור לניכוי המס במקור לשותף.

באמצעות טופס זה מתקבל החזר מס בהגשת דו"ח המס האישי 1040NR.

עבור אזרח אמריקאי, או ישות אמריקאית המשקיעה בשותפות, לא יבוצע ניכוי מס במקור והשותף יגיש את הדו"ח המתאים באמצעות ה K1 שיקבל.