למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  מיסוי שותפויות בארה"ב 1065

  מיסוי שותפויות בארה"ב -Partnership Taxation

  דו"ח שותפות 1065 Partnership Returns

  התאגדות של שני חברים ומעלה, שלא סווגה כתאגיד Corporation, היא שותפות By Default.

  התאגדות לשותפות אינה מתרחשת באופן אוטומטי ודורשת הגדרה ככזו במסמכי ההתאגדות, באופן משפטי, ובעת בקשת מספר הזיהוי לעסק EIN.

  השקעה בשותפויות בארה"ב היא כלי מאוד פופולרי בקרב המשקיעים הישראלים וחשוב להבין את ההשלכות של התאגדות בצורה זו.

  במקרה של התאגדות תחת LLC בעל שני שותפים או יותר, ה LLC תיחשב שותפות לצורכי מס באופן אוטומטי

  אם רוצים לסווג את ה LLC במפורש כ CORPORATION ניתן לעשות זאת באמצעות טופס 8832.

  במקרה של התאגדות תחת Partnership, או בשמה המקובל Limited Partnership צריך שיהיה לפחות שותף אחד לא מוגבל.

  כלומר, במצב זה, השותף הלא מוגבל "חשוף" משפטית.

  *ניתן גם להתאגד כשותפות ישראלית (זרה) ולפעול בארה"ב כשותפות זרה.

  יתרונות השקעה בשותפות בארה"ב

  1. השותפות הנה ישות שקופה לצורכי מס, כלומר החבות עוברת לשותפים המחזיקים בה. השותפים עצמם מסווגים ל"כלליים" ול"מוגבלים" על פי תפקידם בשותפות.
  2. הון נגיש וזמין- ניתן לרכוש נכסים מניבים בסכומים גבוהים יותר ואיכותיים יותר.
  3. העיסוקים האישיים של החברים נשארים נפרדים מהשותפות.
  4. ניתן לשנות את הסיווג של הישות בעת הצורך, במועד מאוחר יותר של ההשקעה
  5. מס הירושה- בעת השקעה בשותפות, החלק של המשקיע היחיד בשווי ההוגן של הנכס קטן ולכן החשיפה למס הירושה קטנה.

  חסרונות השקעה בשותפות בארה"ב

  1. במרבית המקרים, השותפות מחויבת כל רבעון לנכות מס במקור לשותפים הזרים המחזיקים בה. ניכוי המס במקור נעשה בשיעור הגבוה ביותר, שעומד על 37%.
  2. עלויות נוספות בהגשת הדיווחים לארה"ב מידי שנה. נדרש מהשותפות להגיש דו"ח מס פדראלי לשותפות 1065 ולאחר מכן כל אחד מהשותפים נדרש בהגשת דו"ח מס אישי.
  3. קנסות פוטנציאלים על הגשה באיחור- במידה ודו"ח השותפות מוגש לאחר המועד, יחולו קנסות דרקוניים על כל אחד מהשותפים 205 $ פר-שותף פר-חודש.

  ניכוי המס במקור לזרים "מבטיח" לרשויות המס שהזרים יגישו דו"חות מס וישלמו את המס האפקטיבי.

  הגשה של דו"ח המס לשותפות

  דו"ח השותפות (1065) הנו דו"ח אינפורמטיבי בלבד ומוגש עד ה 15.03 בשנה העוקבת.

  במידה וספרי החשבונות נוהלו מחוץ לארה"ב, תינתן הארכה אוטומטית של חודשיים להגשת הדיווחים.

  ניתן לבקש הארכה בהגשת הדיווחים למס הכנסה באמצעות הגשת הטופס 7004 שיעניק הארכה עד ה 15.09 בשנה העוקבת, בצירוף תשלום מס משוער/ניכוי במקור משוער.

  דו"ח השותפות מדווח על כל ההכנסות וההוצאות של השותפות ומחלק את הרווחים וההפסדים בין השותפים בהתאם לאחוזי ההחזקה של השותף.

  החלוקה היחסית לכל שותף נעשה באמצעות טופס K-1 שמופק בעת הגשת דו"ח השותפות. טופס זה משמש למילוי דו"ח המס האישי של השותף.

  K1 מבטא את החלק היחסי של השותף בתוך השותפות, הן מבחינת הרווחים\הפסדים (Profit & Loss) והן מבחינת חלוקות (Distibutions).

  השותפות מחויבת לספק ליחיד שאינו אזרח ארה"ב טופס 8805, הוא אישור לניכוי המס במקור לשותף.

  לאחר שהיחיד הזר מקבל את ה K1 וה 8805, אפשר יהיה להגיש את דוח המס והחזרי המס בהגשת דו"ח המס האישי 1040NR.

  עבור אזרח אמריקאי, או ישות אמריקאית המשקיעה בשותפות, לא יבוצע ניכוי מס במקור והשותף יגיש את הדו"ח המתאים באמצעות ה K1 שיקבל.

  לחברות זרות (Foreign Corporations) יהיו ניכויים במקור בשיעורי מס החברות המקסימלי על הרווחים המיוחסים לחברה הזרה ויזוכו בדוח המס של החברה 1120F.

  תפריט נגישות