למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

חברת השקעות פסיבית זרה PFIC

Passive Foreign Investment Company

חברה זרה (לא אמריקאית) תוגדר כחברת השקעות זרה (PFIC) אם היא עומדת באחד משני המבחנים הבאים:

  1. מבחן ההכנסה – במידה ו 75% או יותר מהכנסתה של החברה הזרה היא פסיבית במהלך שנת מס.
  2. מבחן הנכסים – במידה ו 50% או יותר מנכסיה של החברה הזרה הם נכסים אשר מפיקים הכנסה פסיבית.

*הכנסה פסיבית מוגדרת בקוד המס האמריקאי (IRC) כהכנסה מהמקורות הבאים: דיבידנד, ריבית, רווחי הון, תמלוגים, אנונות, הפרשי מטבע חוץ ועוד.

בהגדרה זו יכללו קרנות נאמנות זרות, קרנות סל (ETF), קרנות REIT, חברות החזקה זרות ועוד. קרנות אלו הם אפיק ההשקעה הנגיש והפופלארי ביותר בשוק ההון הישראלי ובגופי ההשקעה השונים. תיקון 28 הכפיף גם את תעודות הסל תחת חוק זה.

השקעה בחברה מסוג זה תעמיד את המשקיע האמריקאי בחשיפה למיסוי דרקוני של כ 39% תחת הסעיפים 1291-1298 ואף לעיוותי מס.

הסיבה לכך היא הטיפול השונה של רשויות המס השונות בעולם בגופי ההשקעה האלה. בעוד, בארה"ב קרנות אלה מחוייבות לחלק 95% מהרווחים למשקיעים, בישראל הרווחים אינם מחולקים אלא מושקעים מחדש ומהווים מנגנון דחיית מס.

כל קרן נאמנות זרה תחייב את האזרח בדיווח נפרד לרשויות המס האמריקאיות , ולכן הוא עלול למצוא עצמו חשוף בעל כורחו לעלויות כבדות ולמיסים מיותרים.

הדיווח על כל קרן יעשה באמצעות טופס 8621 נפרד, בו מגיש הדוח יכול לבצע גם בחירות מסלול שונות לצמצום המס. ברירת המחדל למסלולים היא סעיף 1291 שהוא מסלול המס האגרסיבי ביותר.

אנו ממליצים לאזרחים אמריקאים להימנע מהחזקת מוצרי PFIC בתיק ההשקעות שלהם. ולהמירם להחזקה ישירה של ניירות הערך (מניות, אג"ח) או למקבילות האמריקאיות.