למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  דיווח 8938 FATCA

  דיווח FATCA 8938

  החל משנת 2012 ה IRS הפעיל חובה נוספת המוטלת על האזרח באשר לגילוי והצהרה בדבר חשבונות ונכסים פיננסיים המוחזקים מחוץ לתחומי ארה"ב בטופס 8938.

  עבור יחיד, רווק, או נשוי לאזרח שאינו אמריקאי, החובה חלה כאשר:

  ששווים של הנכסים ו/או החשבונות הפיננסיים עולה על $200,000 ביום האחרון בשנה או $300,000 בכל יום אחר בשנה.

  עבור זוג נשוי, אמריקאים או אזרחים\תושבים לצורכי מס, החובה חלה כאשר:

  ששווים של הנכסים ו/או החשבונות הפיננסיים עולה על $400,000 ביום האחרון בשנה או $600,000 בכל יום אחר בשנה.

  במצבים אלו חייב מגיש דו"ח המס האישי 1040, בדיווח נוסף, אשר מצורף לדו"ח המס בארה"ב.

  הנכסים ו/או החשבונות הפיננסיים, מדווחים לפי שווים ההוגן המקסימלי שנמדד במהלך השנה.

  חובה זו לא מבטלת את הצורך בהגשת דו"ח FBAR אלא מקבילה אליו ומוגשת ל-IRS.

  קיים הבדל בסכומים ברגע שמגיש הדו"ח הנו תושב ארה"ב או מדינה זרה, כך למשל תושב ארה"ב חייב בדיווח על חשבונות זרים כשהסכום עולה כבר מ $50,000 בסוף השנה.

  תפריט נגישות