למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

דיווח 8938 FATCA

דיווח FATCA 8938

החל משנת 2012 ה IRS הפעיל חובה נוספת המוטלת על האזרח באשר לגילוי והצהרה בדבר חשבונות ונכסים פיננסיים המוחזקים מחוץ לתחומי ארה"ב בטופס 8938.

עבור יחיד, רווק, או נשוי לאזרח שאינו אמריקאי, החובה חלה כאשר:

ששווים של הנכסים ו/או החשבונות הפיננסיים עולה על $200,000 ביום האחרון בשנה או $300,000 בכל יום אחר בשנה.

עבור זוג נשוי, אמריקאים או אזרחים\תושבים לצורכי מס, החובה חלה כאשר:

ששווים של הנכסים ו/או החשבונות הפיננסיים עולה על $400,000 ביום האחרון בשנה או $600,000 בכל יום אחר בשנה.

במצבים אלו חייב מגיש דו"ח המס האישי 1040, בדיווח נוסף, אשר מצורף לדו"ח המס בארה"ב.

הנכסים ו/או החשבונות הפיננסיים, מדווחים לפי שווים ההוגן המקסימלי שנמדד במהלך השנה.

חובה זו לא מבטלת את הצורך בהגשת דו"ח FBAR אלא מקבילה אליו ומוגשת ל-IRS.

קיים הבדל בסכומים ברגע שמגיש הדו"ח הנו תושב ארה"ב או מדינה זרה.

בשונה מדו"ח FBAR, בטופס FATCA 8938 מדווחים גם נכסים ונגזרים פיננסים, כמו אופציות, מניות, אג"ח, ניירות ערך אשר אינם בהכרח מוחזקים בחשבון.

לדוגמה, בעלים של חברה חייב לדווח על שווי מניותיו, עובד שקיבל אופציות על מניות החברה מדווח על שווים ועוד.