למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  W9 & W8-BEN & W8-BEN-E

  W9 & W8-BEN

  אם הנכם אזרחים\תושבים של מדינת ישראל, אמריקאים או לא, וביקרתם לאחרונה באחד מהבנקים, ככל הנראה התבקשתם לחתום על טופס W9 או W8-BEN ודומיו.

  מקרים נוספים בהם מבקשים חתימה על טפסים אלו הם בעת פתיחת תיק השקעות באחד מבתי ההשקעות, פתיחת חשבון בנק בארה"ב, חשבון מסחר אמריקאי ועוד.

  המוסדות הפיננסים אסורים מלנמק או להסביר על התוכן של מסמך זה, בעיקר מתוקף נהלים מחמירים שקבעו המוסדות הפיננסים.

  חוק FATCA דורש מכל המוסדות הפיננסים במדינות שבהסכם, לדווח על הישויות האמריקאית שהנן בעלות אינטרס בחשבון פיננסי שבאותו מוסד.

  במידה ואינכם בטוחים שאכן חתמתם על מסמך זה, ככל הנראה דרשו את שמכם באנגלית ואת מספר הביטוח הלאומי שלכם (SSN).

  מוסד פיננסי אשר אינו יקיים חובה זו, חשוף לניכוי במקור של 30% מסך הכנסותיו מפעילות פיננסית בארה"ב.

  מטרתו של טופס ה W9 ו W8-BEN הוא לסווג ישויות אמריקאיות ככאלה בפני המוסדות השונים, כגון: בנקים, מנהלי שותפויות (עבור טופס K1 למשל), ספקים ועוד.

  המסמך מסווג הן יחידים והן ישויות נפרדות כמו LLC, LLP, Corporations, Organizations ועוד.

  מסמך זה, בלי חשיבות אם ידעתם על כך או לא, מאפשר למוסדות להעביר את הפרטים אודותיו למס הכנסה בארה"ב.

  מסמך זה מגדיר את הזכויות והחובות של המוסד הפיננסי כלפי אותו בעל אינטרס בחשבון.

  למשל, באמצעות המסמך ניתן לקבל פטור מניכוי מס במקור על רווחים לאותה ישות אמריקאית.

  חשוב מאוד לדעת כי תהליך העברת המידע בין הבנקים ומס הכנסה בישראל אל ה IRS כבר החל במהלך שנת 2016.

  חתימה על מסמך זה מתירה מצדכם לדיווח מצד המוסד הפיננסי עליכם, וכנרגע נותר רק לחכות לנזיפה מצד ה IRS במקרה שלא יוגש דו"ח.

  הפתרון שלכם הוא קל – עליכם לדווח על היתרות של החשבונות הפיננסים שבבעלותכם בדו"ח ה  FBAR ובטופס FATCA 8938 בדו"ח המס האמריקאי ובכלל להגיש דוחות אם חלה החובה.

  שירותי מילוי W9 ו W8-BEN במשרדנו הנם ללא עלות לקהל הלקוחות המגישים דו"ח מס שנתי איתנו.

  W8-BEN-E

  זהו הטופס אשר מסווג ישויות ותאגידים זרים (שאינם אמריקאים) בפני המוסדות הפיננסים השונים, בכדי לבצע ניכוי מס במקור.

  במקרה של מוסדות ישראלים, הטופס נועד כדי לזהות ישויות שאינן אמריקאיות ואינן ברות דיווח ל-IRS.

  לרוב, הישויות והתאגידים יסווגו לאחת משתי הקטגוריות הבאות:

  1. Passive NFFE – חברה לא בנקאית פאסיבית
  2. Active NFFE – חברה לא בנקאית אקטיבית

  הסיווג נקבע בהתאם לאופי הפעילות ולמבחני הכנסה השונים.

  ברגע שחברה סווגה כפסיבית, המוסד משקף את בעלי המניות של החברה ודורש זיהוי של כל בעלי המניות שהם ישויות אמריקאיות.

  *סעיף זה מתקשר גם להגדרת PFIC.

  תפריט נגישות