למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  מס ירושה ומיסוי מתנות לאזרחים אמריקאים

  מס ירושה \ מס עיזבון בארה"ב Estate And Gift Taxation

  מס ירושה בארה"ב לאזרחים אמריקאים

  ארה"ב, בשונה ממדינת ישראל, מטילה מס על ירושות ומתנות על השווי ההוגן של נכסי המנוח בעט הפטירה (FMV).

  דיווח על עיזבון בארה"ב נעשה כאשר סך הנכסים של הנפטר ביום הפטירה עולה על תקרת הפטור הקבוע במס הכנסה בארה"ב.

  ארצות הברית גם מעניקה פטור מס שמתעדכן משנה לשנה.

  הפטור הנו "פטור מתקזז" אשר מופחת כל שנה מסכום פטור המתנות שניתנו ליחיד שחרג מהגבול השנתי.

  למשל, בשנת 2017 הפטור ממס ירושה ל יחיד עמד על 5.49 מיליון דולר.

  רפורמת המס של טראמפ, שנכנסה לתוקפה בשנת משנת המס 2018 , מעניקה פטור מס ליחיד בגובה 11.2 מיליון דולר בשנת המס 2018.

  פטור מס הירושה ליחיד בשנת המס 2020 היה 11.58 מיליון דולר.

  פטור מס הירושה ליחיד בשנת המס 2021 היה 11.70 מיליון דולר.

  פטור מס הירושה ליחיד בשנת המס 2022 עומד על  12.060 מיליון דולר.

  ביטול מס הירושה היה מטרת-על ברפורמה המקורית של הנשיא טראמפ, אך זו לא צלחה ומס הירושה נשאר איתנו לפחות עד שנת 2025.

  מס ירושה חל על המוריש או מעניק המתנה ומאפשר בדרך כלל למקבל המתנה "להיכנס לנעלי" נותן המתנה.

  היורש, לרוב, יקבל Step Up לשוויו ההוגן של הנכס שהתקבל Fair Market Value. במידה ויורשי המתנה הם דור שלישי, יתכן ויחול מס נוסף.

  סיבה לדיווח על עיזבון היא כשהיחיד בחר להעביר לבן/בת הזוג (אשר הנה ישות אמריקאית) את יתרת הפטור הלא מנוצל.

  מס ירושה בארה"ב לא חל על העברת נכסים לבן/בת הזוג, אם הנו/ה ישות אמריקאית.

  מיסוי מתנות בארה"ב

  דיווח על מתנה, נעשה כאשר המתנה ניתנה על ידי אזרח אמריקאי ליחיד אחר, ושוויה עלה על $15,000 ב 2021 ו $16,000 עבור שנת 2022.

  ניתן לפצל מתנות לבני משפחה והפטור הוא פטור פר-מקבל מתנה ולא על פי נותן המתנה.

  למשל, סבא עם ילד אחד ושני נכדים יכול לתת בשנת 2022 מתנה לילד ולכל נכד בשווי $16,000 כל אחד ובסה"כ $48,000 ללא מס או דיווח.

  גם מתנות / ירושות אשר ניתנו מ ישות זרה ל ישות אמריקאית חייבות בדיווח אך לרוב אינן חייבות במס.

  באופן כללי, אם שווים של כלל המתנות לא עולה על $100,000 מיחידים או כ $15,000 מתאגידים במהלך השנה, הן אינן חייבות במס.

  מס על מתנות לא חל על העברת נכסים לבן/בת הזוג, אם הנו/ה ישות אמריקאית.

  במידה והמתנה לבן\בת הזוג שאינו\ה ישות אמריקאית, קיים פטור בחוק של עד $164,000 בשנת 2022 ומתעדכן די שנה.

  הדיווח על קבלת מתנה או קבלת ירושה מאדם זר נעשה בטופס 3520.

  הטופס נשלח בנפרד מדו"ח המס האישי, אך כפוף לזמני הגשתו של דו"ח המס האמריקאי 1040 לאותה שנת מס.

  עבור אזרחים לא אמריקאים, דין המתנות והירושות הוא שונה, קרא כאן!

  תפריט נגישות