למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

מתנות ומס ירושה לאזרחים אמריקאים

מס ירושה \ מס עיזבון בארה"ב Estate And Gift Taxation

מס ירושה בארה"ב לאזרחים אמריקאים

ארה"ב, בשונה ממדינת ישראל, מטילה מס על ירושות ומתנות, אולם מעניקה פטור מס שמתעדכן משנה שנה.

הפטור הנו "פטור מתקזז" אשר מופחת כל שנה מסכום המתנות שניתנו ליחיד שחרג מ $15,000.

למשל, בשנת 2017 הפטור עמד על 5.49 מיליון דולר.

רפורמת המס של טראמפ, שנכנסה לתוקפה בשנת 2017, מעניקה פטור מס ליחיד בגובה 11.2 מיליון דולר בשנת המס 2018.

פטור המס ליחיד בגובה 11.58 מיליון דולר בשנת המס 2020.

פטור מס ירושה לזוג גם כן הוכפל עד כדי 23.16 מיליון דולר, מוצמד למדד מדי שנה.

ביטול מס הירושה היה מטרת על ברפורמה המקורית, אך זו כאמור לא צלחה ומס הירושה נשאר איתנו לפחות עד שנת 2025,

המס תמיד חל על המוריש או מעניק המתנה ומאפשר בדרך כלל למקבל המתנה "להיכנס לנעלי" נותן המתנה.

ליורש, לרוב ניתן לקבל Step Up לשוויו ההוגן של הנכס שהתקבל. במידה ויורשי המתנה הם דור שלישי, יתכן ויחול מס נוסף.

דיווח על עיזבון בארה"ב נעשה כאשר סך הנכסים של הנפטר ביום הפטירה עולה על תקרת הפטור הקבוע במס הכנסה בארה"ב.

סיבה שנייה לדיווח על עיזבון היא כשהיחיד בחר להעביר לבן/בת הזוג (אשר הנה ישות אמריקאית) את יתרת הפטור הלא מנוצל.

מס ירושה בארה"ב / מס על מתנות לא חל על העברת נכסים לבן/בת הזוג, אם הנו/ה ישות אמריקאית.

במידה ואינו/ה ישות אמריקאית, קיים פטור בחוק של עד $157,000 בשנה.

מיסוי מתנות בארה"ב

דיווח על מתנה, נעשה כאשר המתנה ניתנה ליחיד, ושוויה עלה על $15,000.

מתנות / ירושות אשר ניתנו מ ישות זרה ל ישות אמריקאית חייבות בדיווח.

אלו אינן חייבות במס, אם שווים של כלל המתנות לא עולה על $100,000 מיחידים או כ $15,000 מתאגידים.

הדיווח על מתן מתנה או קבלת מתנה נעשה בטופס 3520.

הטופס נשלח בנפרד מדו"ח המס האישי, אך כפוף לזמני הגשתו של דו"ח המס האמריקאי 1040 לאותה שנת מס.