למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  מיסוי מדינות בארה"ב State Tax

  מיסוי הכנסה מדינתי בארצות הברית State Income Tax

  בדומה למערכת מס ההכנסה הפדראלי בארה"ב, רוב המדינות (States) בארה"ב מפעילות מערכות מס נוספות ונפרדות.

  לרוב מדובר באחוזים בודדים שנגזרים מהרווח נטו או במידה ולהכנסה יש קשר למדינה.

  המס נקרא מס מדינה State Income Tax או מס הכנסה מדינתי.

  למרות שלכל מדינה יש את הזכות ליצור מערכת מס עצמאית, ברוב המדינות קיימות שיטות מס דומות למס הפדראלי ובאופן שולי.

  עם זאת, חלק מהמדינות מטילות מס בשיטת שיעור מס קבוע על כל המדווחים או אפילו לא מטילות מס בכלל.

  ישנן שבע מדינות (States) המשתמשות בשיעורי מס קבוע על ההכנסות: Colorado, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, Pennsylvania, Utah.

  ישנן שבע המדינות (States) ללא מס הכנסה אישי בכלל: Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, Wyoming.

  שאר 36 המדינות משתמשות במערכת המיסוי לפי מדרגות מס ההכנסה במדינה ועל כן הן פרוגרסיביות.

  הסכומים החייבים במס במדינה (State Tax) ניתנים לניכוי, Deduction, בקביעת המס הפדרלי ומוכרים גם לקיזוז מס מול רשויות מס ההכנסה הישראלי.

  יש לשים לב שלא מדובר בתשלומי אגרה של המדינה, לא בארנונה\ Property Tax ולא Franchise Tax

  החזרי מס במדינות בארה"ב State Tax Refunds

  שותפות אמריקאית חייבת לנכות מס פדראלי בשיעור המקסימלי לחברי השותפות שאינם אמריקאים, בחלק מהמדינות השונות בארה"ב גם קיימת חובה זו.

  הניכוי במקור משתנה בשיעורים בין המדינות, ולרוב יהיה בשיעור המקסימלי של המס באותה המדינה.

  באופן זהה להגשת דו"ח המס הפדראלי, ניתן ורצוי אף להגיש דו"ח מס למדינה שבה נוכה מס במקור לקבלת החזר מס.

  בנוסף, יודגש שמס הכנסה הישראלי מכיר כזיכוי מס , במס האפקטיבי שבוצע במדינה ולא בניכוי במקור שהנו בר-החזר.

  מיסוי הכנסה עירוני בארה"ב Municipal Income Tax

  במספר ערים ומחוזות מצומצם בארה"ב יכול לחול מיסוי גם ברמה העירונית (מוניציפלית) או ברמה המחוזית (County).

  חובת הדיווח ותשלום המס הן שונות בין ערים ומחוזות בתוך המדינה ובמדינות השונות.

  כל רשות קובעת את חוקיה ואת דרכי הגבייה של המסים. השיטה למיסוי עירוני לרוב חלה על הרווח הנקי ובשיעורי מס קבועים.

  בעת בחירתכם באיזו מדינה ברצונכם להשקיע את כספיכם, מומלץ לבדוק היטב את המיסוי העירוני, שכן מס זה יכול להפוך את ההשקעה לפחות כדאית.

  ערים לדוגמה שבהן חל מס עירוני:

  (Detroit, Lansing (MI

  Philadelphia, PA

  (Cleveland Cincinnati, Euclid (OH

  Washington DC, MD

  New York City, NY

  חשיבות הבדיקה לגבי מיסוי עירוני בטרם השקעה היא חשובה מאוד במקרה של תושבות ישראלית מהסיבה הפשוטה:

  מסים אלו אינם מוכרים כקיזוז לצורכי מס הכנסה הישראלי.

  כמו כן, במקרה שלמשקיע אין מספר ITIN או מספר SSN במועד הגשת הדוחות, יתכנו עיכובים בהגשה שיתכן ויגררו קנסות מיותרים.

  לסיכום, במפה הבאה מפורטות שיעורי המס השונים של המדינות:

  תפריט נגישות