למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

  FATCA –  Foreign Account Tax Compliance Act

  במסגרת מאבקה של ארה"ב בהון השחור ובעברייני מס, נחתמו הסכמי FATCA הבילטרלים בינה לבין מרבית מדינות העולם להעברת מידע הדדית.

  מטרת הסכמים אלו, היא להגביר את אכיפת שיתוף הפעולה ושיתוף המידע בין הרשויות. אלו נחתמו לראשונה ב 2010 עם ממשלת שווייץ.

  בחודש יוני שנת 2014, הסכם FATCA נחתם עם מדינת ישראל והוסכם על מועד להתחלת העברת המידע בין המדינות המתקשרות.

  עיקרו של הסכם זה הוא אילוץ המוסדות הפיננסים לזהות ולהעביר דיווחים לגבי הלקוחות, מאחת המדינות המתקשרות לרשויות של המדינה המתקשרת האחרת.

  חוק זה חל על מרבית המוסדות הפיננסים בישראל, בינהם הבנקים, בעוד קיימים סוגי חשבונות אשר המוסדות פטורים מהדיווח עליהם, למשל קופות הגמל.

  ב-01.08.2016 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התקנות שנחתמו ב-2014 והממשלות כבר העבירו מידע על לא מעט חשבונות של תושבים זרים.

  איך זה מתבצע? הבנקים והמוסדות הפיננסים משמשים כצינור להעברת מידע ומסווגים עבור הרשויות את מחזיקי החשבונות.

  הבנק מעביר את המידע למס ההכנסה המקומי, שמעביר את המידע לרשויות המס של המדינה המתקשרת על פי דרישה.

  נכון להיום, לקוחות שהנם אזרחים \ תושבים אמריקאים כבר מקבלים מהמוסדות התראות לפני העברת מידע אודותיהם למס הכנסה בארה"ב -IRS.

  בעיון מעמיק בהסכמי FATCA שנחתמו עם ישראל, ניתן למצוא סעיפים המחמירים עם בעלי חשבונות הנכשלים לדווח על חשבונותיהם, אך גם על הבנקים.

  האם הדיווח מצד הבנק פוטר את חובת הדיווח האישית לארה"ב? כמובן שלא.

  העברת המידע בין רשויות המס נועדה לאכוף את חובת הדיווח הקיימת כבר מ 1970.

  אזרח אמריקאי\GREEN CARD, בעל חשבונות פיננסים מחוץ לארה"ב, חייב לדווח עצמאית על החשבון שבבעלותו, למרות העברת המידע בין המדינות.

  חוקי FATCA כתובים בצורה משפטית ולא ברורה ולכן חשוב להבין מתי והאם, ידווח החשבון שלכם לרשויות המס בארה"ב כדי להימנע מקנסות.

  *חשוב לדעת חוקי FATCA מגדירים חשבון שמוחזק בשותפות כחשבון אמריקאי ברגע שאחד הבעלים בחשבון הוא אזרח \ תושב אמריקאי.

  המסקנה העולה מכך היא, שגם אזרחים שאינם אמריקאים נדרשים להכיר חוקים אלו בטרם\לאחר פתיחת חשבון משותף במוסד כל שהוא.

  סעיף 1471 ל-IRC ותקנות FATCA מפרטים באופן מדויק אילו פרטים המוסד הפיננסי מחויב להעביר לרשויות המס:

  1. שם מלא של בעלי החשבון ומספר מזהה לצורכי מס ( ITIN \ EIN \ SSN ).
  2. כתובת של בעל החשבון.
  3. מספר חשבון
  4. היתרה או השווי של החשבון
  5. רווחים פסיביים ברוטו מהחשבון

  תפריט נגישות