למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  הארכות להגשת דו"חות מס לשותפויות וחברות

  ארכות להגשת דו"חות מס לשותפויות וחברות 7004

  טופס 7004 משמש לקבל הארכה אוטומטית להגשת דו"ח המס לשותפויות וחברות במידה ואין בידיכם אפשרות להגשה במועד הקובע.

  עבור כל יישות מהסוגים השונים ישנו קוד פרטני שיכלל בטופס 7004.

  הטופס לרוב מוגש בשידור אלקטרוני או בהגשה ידנית במקרה שלא ניתן להגיש אלקטרונית.

  למשל – עבור שותפויות, המועד הקובע, DUE DATE (החל משנת המס 2016) הוא ה 15.03 בשנה העוקבת.

  עבור חברות (CORP) המועד הקובע, DUE DATE, ה 15.04 בשנה העוקבת.

  כשהספרים מנוהלים מחוץ לתחומי ארה"ב, Regulations section 1.6081-5 קובע שהישות תוכל להגיש את הדו"ח בצירוף תשלום בהארכת חודשיים נוספים.

  בקשת הארכה אוטומטית בטופס 7004 מעניקה ארכה להגשת הדו"ח של הישות עד ה 15.10 בשנה העוקבת.

  יש לשים לב, מדובר בהארכה להגשת הדוחות בלבד ולא בהארכה לתשלום המס. תשלומי מס מבוצעים באופן רנדומלי בצורה רבעונית במשך שנת המס.

  במידה והנכם חייבים במס, מועד התשלום הוא מועד ההגשה ללא הארכות, כלומר 15.3 לשותפויות או 15.4 לחברות המשלמות מס חברות (15.6 לחברות עם ספרים מחוץ לארה"ב).

  כל הגשת הארכות יכולות להתבצע אונליין באתר האינטרנט של מס הכנסה בארה"ב בלינק הבא או בשליחה של הטופס ידנית על פי הכתובת של החברה:

  https://www.irs.gov/filing/where-to-file-form-7004

  החל משנת 2017 בה נכנס הדיווח לעסקאות בעלי שליטה ב LLC יחיד, גם עבור הדיווח ישנה בקשת הארכה מיוחדת.

  אם הנכם נדרשים להגיש להגיש את הדיווח ל SMLLC ואתם צריכים זמן נוסף, גם הוא נעשה בטופס 7004.

  תפריט נגישות