למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

חובת דיווח מס לאזרח ארצות הברית

מיסוי אזרחי ארצות הברית

מערכת המס בארה"ב הנה ייחודית. בדומה לשאר העולם מערכת זו מבוססת על תושבות, אך בשונה מרחיבה את היריעה ומכפיפה תחתה גם אזרחי ארה"ב ומחזיקי גרין קארד החיים מחוץ לתחומי ארה"ב.

כלומר, גם אזרח או מחזיק גרין קארד אשר לא ביקר בארה"ב במהלך השנה או אף מעולם, כפוף למערכת זו.

הדבר בא לידי ביטוי בחובת הגשת דו"ח שנתי לרשויות המס בהתאם לעמידה בקריטריונים קבועים מראש. חובת הדיווח קיימת כבר משנת 1916. חוק זה לא השתנה בשנים האחרונות, רק האכיפה התגברה והגיעה לשיאה עם חוקי FATCA.

המערכת פועלת בכמה מישורים עצמאיים זה מזה כגון מערכת מס פדראלית, מדינתית, מחוזית ואף מוניציאפלית.

בעוד בישראל תקנות מס ההכנסה פוטרות רבים מהגשת דו"ח מס לרשויות, בארה"ב כמעט כל אדם נדרש בהגשת דו"ח מס אמריקאי.

איך קובעים האם אני נחשב תושב ארה"ב לצרכי מס?

על פי מבחן האזרחות האמריקאית או על פי מבחן הגרין קארד ומבחן ההיתכנות הפיזית עליה תוכלו לקרוא בפרק שאלות ותשובות.

דו"ח המס 1040 U.S. Individual Income Tax Return

אזרח אמריקאי או תושב ארה"ב, אשר עומד בקריטריונים הבאים לשנת המס 2019, מחויב בהגשת דו"ח מס הנקרא גם טופס 1040:

סטטוס משפחתי:גילך בסוף השנה:הכנסתך השנתית המצטברת מעל:
רווקמתחת לגיל 6512,200 $
בן 65 ומעלה13,850 $
נשואים ומגישים יחדשניהם מתחת גיל 65$24,400
אחד בן 65 ומעלה$25,700
שניהם בני 65 ומעלה$27,000
נשוי ומגיש לחודכל גיל$5
ראש משק ביתמתחת לגיל 65$18,350
בן 65 ומעלה$20,000
אלמן בעלת ילד נתמךמתחת לגיל 65$24,400
בן 65 ומעלה$25,700

**במידה והאדם עצמאי חייב לדווח כאשר ההכנסה השנתית מעל $400.

דו"ח המס האמריקאי 1040 יכיל את דיווחי האזרח \ התושב על כל מקורות הכנסתו העולמי.

הכנסה עולמית כוללת הכנסה אקטיבית או הכנסה פסיבית, בין אם הופקה בתחומי ארה"ב או מחוץ לתחומי ארה"ב

 

דו"ח המס 1040 מחולק לשני קטגוריות:

דיווח הכנסות – הכנסה משכר עבודה, עסק, ריבית, דיבידנדים, רווחי הון, שכירות, תמלוגים, ביטוח לאומי, פנסיה ועוד.

חלק אינפורמטיבי שנותן גילוי לגבי ישויות נפרדות לצורכי מס אשר בבעלות מגיש הדו"ח.

לדוגמה, בעלות על חברה זרה שמאוגדת מחוץ לארה"ב, חלק בשותפות זרה, חברה זרה ושקופה לצורכי מס ועוד.

בדו"ח המס ניתן לדרוש זיכויים כמו החזרי מס עבור ילדים, החזרי שכר לימוד לסטודנטים, מס הכנסה שלילי, מס הכנסה שנוכה במקור ועוד.

דו"ח המס האמריקאי 1040 מוגש עד 15.04 של השנה העוקבת ככלל ומדי שנה יתעדכנו מועדי ההגשה לעומת חגים ומועדים.

אזרחים המתגוררים מחוץ לארה"ב זכאים אוטומטית לחודשיים הארכה בהגשת דו"ח המס לתאריך 15.06- מידע נוסף על ארכות דיווח.

הגשת דוח המס אינה פוטרת מדיווח על חשבונות פיננסים זרים, אותם יש להגיש לרשות נפרדת במשרד האוצר FinCEN

קנסות ועונשים על אי דיווח

מס הכנסה בארה"ב קבע מספר סוגים של קנסות ועונשים על אי דיווח שנתי על ההכנסות, בינהם:

  1. Failure-to-file Penalty – כישלון באי דיווח במועד הקובע של הגשת הדו"ח כ 5% מחבות המס המקורית, עבור כל חודש או חלק מהחודש עד 25% מחבות המס.
  2. Failure-to-pay Penalty – אי תשלום מס במועד הקובע או אי תשלום מס מספיק או אי תשלום כלל, מחושב כ 0.5% מחבות המס המקורית
  3. Accuracy Related Penalties – קנס על חוסר מהימנות ונכונות הפרטים והפחתת חבות מס בדו"ח באופן רשלני, בדרך כלל 20% מחבות המס.
  4. Interest – ריבית, חלה תמיד במקרה של חבות מס, מחושבת באופן יומי על בסיס ריבית שנתית, נכון לשנת המס 2019, שעומדת על 6%.
  5. Estimated Tax Penalty – קנס על אי-תשלום מקדמות מס במהלך השנה, או חבות מס גדולה מ $1,000 דולר.

*בחודש פברואר 2017 ה IRS פרסם שבעלי חבות מס משמעותית שלא משלמים את חובותיהם, עשוי להישלל מהם הדרכון האמריקאי

ניכויים בדו"ח המס האמריקאי Deductions & Credits

רבים מהניכויים והזיכויים אשר מגיעים לאזרחים אמריקאים, אינם רלוונטיים לאלו המתגוררים מחוץ לתחומי ארה"ב.

במקום הזיכויים והניכוים שאינם רלוונטים, ניתנים זיכויים אחרים שיוכלו לשמש את האזרח בעת הגשת דו"ח מס אמריקאי 1040.

לכל אזרח אמריקאי מגיע ניכוי בסיסי (Standart Deduction) אשר גובהו נקבע לפי הסטטוס המשפחתי.

לחלופין, האזרח יכול להשתמש בניכוי המותאם אישית – Itimized Deduction.

ההוצאות שיוכרו במסגרת ה Itimized Deduction מגוונות מאוד ועל חלקם מוטלות הגבלות שונות.

ההוצאות השונות כוללות בין היתר:

תשלומי ארנונה, הוצאת ריבית על המשכנתא, תרומות (כמעט וייחודי לישראל), מס הכנסה זר, הוצאות רפואיות, עלות הכנת דו"חות מס ועוד.

השימוש בניכוי המותאם אישית – Itimized Deduction יעשה אך ורק אם הסכומים עולים על גובה הניכוי הבסיסי אשר מגיע על פי חוק.

נכון לשנת המס 2017, לכל אזרח הגיע פטור (Exemption) של עד 4,050 $, על כל אדם שנכלל בדו"ח המס האישי כנתמך.

פטור זה מתקזז ברמות הכנסה גבוהות ותלוי בסטטוס המשפחתי של מגיש דו"ח המס.

החל משנת המס 2018, בוטל הפטור Exemption והוגדלו ה Standart Deductions לתושבים/אזרחים אמריקאים.

זיכויים בדו"ח המס האמריקאי

זיכוי בגין מס זר ששולם Foreign Tax Credit

באמצעות המס הזר שמשולם על רכיב ההכנסה במדינה אחרת, ניתן לקזז חבות מס אמריקאית.

למשל, מס הכנסה ששולם על שכר עבודה/הכנסה מעסק יקוזז כנגד מס רעיוני לאותה הכנסה בארה"ב, כך גם מס דיבידנד, רווחי הון ועוד.

מס זר ששולם ב"יתר" במדינת המקור ייצבר כנגד הכנסות עתידיות עד 10 שנים קדימה ומועבר באמצעות הגשת דו"ח המס והנספחים.

קיימת הפרדה מוחלטת בין סוגי המס שנגבה.

למשל, מס זר ששולם על הכנסה אקטיבית (עסק/שכר) לא ניתן לקיזוז מול חבות מס על הכנסה פסיבית (ריבית, דיבידנד, רווחי הון, שכ"ד וכו)

במידה ונעשה שימוש בהחרגת שכר 2555, הזיכוי בגין המס הזר ששולם יחושב באופן יחסי ולא ניתן לעשות בו שימוש מלא בשנה זו.

זיכוי בגין הוצאות ילדים ונתמכים Child And Dependent Care Expenses

חוקי המס בארה"ב קובעים כי ניתן להכיר בהוצאות לטיפול בילדים ונתמכים אשר שולמו בכדי לאפשר לאזרח האמריקאי לצאת לעבוד.

זיכוי המס מוגבל עבור הילדים והנתמכים שהנם אזרחים ונכללים בדו"ח המס האישי 1040 ויש להם Social Security Number.

הסכום לזיכוי בדו"ח המס מוגבל עד $3,000 עבור ילד \ נתמך יחיד וכ $6,000 עבור  ילדים \ נתמכים רבים.

קיימים זיכויים נוספים למשל החזר שכר לימוד והחזר מס לילדים אשר נועדו לקזז חבות מס, כשעם יתרת הזיכוי ניתן לדרוש החזרי מס בארה"ב.

הַחְרָגָת שכר 2555 Exclusion

סעיף 911 לחוק ה-IRC מאפשר הַחְרָגָת שכר, מעסק או משכורת, של עד $103,900 נכון לשנת המס 2018 בדו"ח המס בטופס 2555.

החרגת השכר מחושבת על ההכנסות האקטיביות שמקור הפקתן הוא מחוץ לארה"ב.

הסכום הניתן להַחְרָגָה, שמוזכר לעיל, נכון לשנת 2018 ומתעדכן מדי שנה כלפי מעלה.

על מנת לממש כלי זה, קיימים מבחנים שעמידה בהם מזכה את מגיש הדו"ח בהחרגת השכר.

הכלל הראשון מגדיר שבמידה ובסיס המס (Tax Home) של מגיש הדו"ח הוא במדינה זרה.

הכלל השני הוא שמגיש הדו"ח עומד באחד משני המבחנים הבאים:

  1. מבחן ההימצאות הפיזית (Physical Presence Test)- האזרח נמצא מחוץ לארה"ב לפחות 330 יום במהלך 12 חודשים רצופים.
  2. מבחן מרכז החיים (Bona Fide Test)- בקביעת מרכז חייו של בנאדם נלקחים בחשבון גורמים רבים כמו: כוונותיו, מקום מגוריו הקבוע, קשריו המשפחתיים, החברתיים והכלכליים וכו'.

ניתן להשתמש בטופס 2350 בכדי להאריך את זמן הגשת הדו"ח על מנת שהאזרח יוכל לעמוד באחד משני המבחנים ולא יספוג קנסות על הגשה מאוחרת.

החל משנת המס 2015, השימוש בפטור זה מונע את קבלת החזר מס בעבור ילדים (Child Tax Credit).

כמו כן, השימוש בפטור סותר את השימוש בזיכויים שונים כמו זיכוי המס הזר (Foreign Tax Credit).

הסעיף חל רק לגבי הכנסות אקטיביות (Earned Income) ולא על הכנסות פסיביות (UnEarned Income).

הכנסות אקטיביות לדוגמה: משכורת, בונוס, טיפים, שווי שימוש, הכנסת עבודה לעצמאיים, פיצויי פיטורין, דמי מחלה וחופשה וכו'.

הכנסה מפנסיה, המוגדרת בישראל כהכנסה מיגיעה אישית, אינה נחשבת להכנסה אקטיבית בארה"ב.

הטיפול בנושא הכנסות מקרנות פנסיה וגמל לצורכי מס, מבוסס על פי אמנת המס ישראל ארה"ב.

על אף הפטור, קיימת אפשרות שעל בעלי הכנסות גבוהות יחול מס נוסף כגון: AMT, NIIT.

השימוש בפטור אינו נלקח בחשבון בקביעת שיעורי המיסוי הנוספים על הכנסות נוספות.

על מנת לפעול בצורה הטובה ביותר, להפחתת חבות המס באופן הגון, לדרוש את הקרדיטים המגיעים לכם ולעמוד בחובות שלכם, פנו אלינו לייעוץ.

ארכות דיווח דו"חות מס אישיים 4868

חובת הגשת דו"חות המס לארה"ב, באופן כללי, חלה ב-15.4 בשנה העוקבת, אלא אם תאריך זה חל ביום חג או יום חופש.

אזרחים המתגוררים מחוץ לארה"ב זכאים להארכה אוטומטית של חודשיים בצירוף הצהרה בדו"ח האישי על מגוריהם מחוץ לארה"ב עד ה 15.06.

ניתן לקבל הארכה של שישה חודשים נוספים להגשת דו"ח המס לתאריך 15.10  Application for Automatic Extension to File Return.

הארכה מתבצעת באמצעות הגשת טופס 4868 ובצירוף תשלום המס המשוער עד לתאריך המקורי שבו נדרשתם להגיש את הדו"חות מלכתחילה.

אפשרות זו רלוונטית בעיקר לעצמאיים, מגישי FBAR שצריכים הארכה ובעלי חברות שהתאגדו מחוץ לארה"ב שדוחותיהם המקומיים בארץ התושבות עדיין לא הושלמו.

במקרה של איחור בהגשת דו"חות המס 1040, קנסות ועונשים מושתים כאחוז מחבות המס בדרך כלל, אלא אם מדובר בהגשת טפסים מיוחדים – 5471, 8938, 3520 וכו'.

קנסות על איחור בהגשת דו"ח FBAR חלים בהגשה לאחר המועד הקובע 15/4 (עם הארכה- 15/10)

*ישנה אפשרות נוספת לקבל ארכה לזמן ארוך יותר בצירוף טופס 2350 הרלוונטי כלפי מהגרים מחוץ לארה"ב שרוצים לעמוד במבחני התושבות של סעיף 911 ל IRC.