למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  חובת הגשת דוחות מס לאזרחי ותושבי ארצות הברית

  מיסוי אמריקאי עבור אזרחים אמריקאים ותושבי ארצות הברית

  חובת הגשת דוחות מס לארה"ב קיימת כבר משנת 1916. חוק זה לא השתנה בשנים האחרונות, רק האכיפה התגברה והשתדרגה והגיעה לשיאה עם חוקי FATCA.

  בדומה לשאר העולם, מערכת המס האמריקאית מבוססת על תושבות, אך בשונה מרחיבה את היריעה ומכפיפה תחתה גם אזרחי ארה"ב ומחזיקי גרין קארד החיים מחוץ לתחומי ארה"ב.

  כלומר, גם אזרח או מחזיק גרין קארד אשר לא ביקר בארה"ב במהלך השנה ואף מעולם, כפוף למערכת המס האמריקאית.

  חובת הגשת דוחות מס לארה"ב היא שנתית ובהתאם לעמידה בקריטריונים קבועים מראש לכל שנה.

  מערכת המס האמריקאית פועלת בכמה מישורים עצמאיים זה מזה, למשל מערכת מס פדראלית, מס מדינתי, מס מחוזי ואף מס מוניציאפלי (לא ארנונה).

  בעוד בישראל תקנות מס ההכנסה הישראלי פוטרות רבים מהגשת דו"ח מס לרשויות הישראליות, בארה"ב מערכת המס הנה ייחודית וכמעט כל אדם נדרש בהגשת דו"ח מס אמריקאי.

  דו"ח המס הפדראלי שינה את צורתו מספר פעמים בשנים האחרונות, בעיקר לאחר כניסת רפורמת המס של הנשיא טראמפ לתוקף.

  האם אני נחשב תושב ארה"ב לצרכי מס?

  קביעת תושבות לצרכי מס עבור אדם נמדדת על פי מבחן האזרחות האמריקאית או על פי מבחן הגרין קארד או מבחן ההיתכנות הפיזית עליה תוכלו לקרוא בפרק שאלות ותשובות.

  התשובה הפשוטה היא – אזרח אמריקאי או גרין קארד בתוקף נחשב תושבת לצרכי מס באופן אוטומטי.

  תושבים בארה"ב על פי ויזות מסויימות או כאלה העונים למבחן השהיה הפיזית בארה"ב, בתנאים מסויימים נחשבים תושבי ארה"ב לצרכי מס גם כן.

  דו"ח המס 1040 U.S. Individual Income Tax Return

  אזרח אמריקאי או תושב ארה"ב, אשר עומד בקריטריונים הבאים לשנת המס 2021, מחויב בהגשת דו"ח מס הנקרא גם טופס 1040:

  סטטוס משפחתי:גילך בסוף השנה:הכנסתך השנתית המצטברת מעל:
  רווקמתחת לגיל 6512,550 $
  בן 65 ומעלה14,250 $
  נשואים ומגישים יחדשניהם מתחת גיל 6525,100 $
  אחד בן 65 ומעלה26,450 $
  שניהם בני 65 ומעלה27,800 $
  נשוי ומגיש לחודכל גיל5 $
  ראש משק ביתמתחת לגיל 6518,800 $
  בן 65 ומעלה20,500 $
  אלמן בעלת ילד נתמךמתחת לגיל 6525,100 $
  בן 65 ומעלה26,450 $

  **במידה ומגיש הדו"ח הוא במעמד "עצמאי", חובה לדווח כאשר הרווח השנתי מהעסק הוא מעל $400.

  דו"ח המס האמריקאי 1040 יכיל את הכנסות האזרח \ התושב האמריקאי מכל מקורות "הכנסתו העולמית" World Wide Income.

  הכנסה עולמית כוללת כל הכנסה, בין אם אקטיבית או פסיבית, בין אם הופקה בתחומי ארה"ב או מחוץ לתחומי ארה"ב.

  בעקבות משבר הקורונה העולמי, חולקו מענקים לכל אזרחי ותושבי ארה"ב, בין אם גרים בארה"ב ומחוצה לה.

  בשנת 2020:

  מענק ראשון לכל אדם בגיר $1,200 ונתמך (Dependent) שלו $500

  מענק שני לכל אדם בגיר ונתמך $600

  בשנת 2021 חולק מענק אחד בסך $1,400 לכל אדם בגיר ונתמך. כמו כן נכנסו לתוקפן הטבות נוספות והגדלת קרדיטים החל משנה זו.

  דו"ח המס 1040 מחולק לשתי קטגוריות:

  דיווח הכנסות – למשל הכנסה משכר עבודה, עסק, ריבית, דיבידנדים, רווחי הון, שכירות, תמלוגים, ביטוח לאומי, פנסיה ועוד.

  רכיבים אלו במקרים מסויימים נדרשים רק בדיווח, אך מרביתם דווקא חשופים למס אמריקאי (Taxable Amounts)

  נהוג לחשוב לפעמים שבגלל שמדינות מסביב לעולם, כולל ישראל, פוטרות רכיבי הכנסה מסוימים, גם ארה"ב מחויבת לפטור, אך לא כך הדבר.

  רכיבי הכנסה כמו: שכר דירה פטור בישראל, פטור ממס שבח, מסלולי מיסוי אופציות, פדיון קרנות השתלמות פטורות, פנסיות פטורות ועוד, הם בעלי פוטנציאל לתאונות מס קשות למגישי הדו"ח.

  חלק אינפורמטיבי שנותן גילוי למשל על ישויות נפרדות לצורכי מס אשר בבעלות מגיש הדו"ח.

  לדוגמה, בעלות על חברה זרה שמאוגדת מחוץ לארה"ב, חלק בשותפות זרה, חברה זרה ושקופה לצורכי מס, גילוי על חשבונות זרים בסכומים גבוהים ועוד.

  לא הכל שחור. בדו"ח המס יש גם זכויות וניתן לדרוש זיכויים/קרדיטים כמו החזרי מס עבור ילדים, החזרי שכר לימוד לסטודנטים, מס הכנסה שלילי, מס הכנסה שנוכה במקור ועוד.

  חשוב להדגיש שהגשת דו"ח מס פדראלי אינה פוטרת מדיווח על חשבונות פיננסים זרים שמוגש לרשות נפרדת במשרד האוצר FinCEN.

  הארכות להגשת דו"חות מס אישיים 4868

  דו"ח המס האמריקאי 1040 מוגש באופן רנדומלי עד 15.04 של השנה העוקבת ככלל ומדי שנה יתעדכנו מועדי ההגשה אל מול חגים, שבתות ומועדים מיוחדים.

  קוד המס מגדיר שאזרחים\תושבי מס המתגוררים מחוץ לארה"ב זכאים אוטומטית לחודשיים הארכה בהגשת דו"ח המס.

   

  ניתן לקבל הארכה של שישה חודשים נוספים להגשת דו"ח המס לתאריך 15.10 Application for Automatic Extension to File Return.

  הגשת בקשת ארכה מתבצעת באמצעות הגשת טופס 4868 ובצירוף תשלום המס המשוער עד לתאריך המקורי שבו נדרשתם להגיש את הדו"חות מלכתחילה.

  אפשרות זו רלוונטית בעיקר למי שלא מצליח לעמוד במועדים הקבועים בחוק וצריך זמן נוסף להתכונן להגשת הדו"ח.

  בין היתר עצמאיים, מגישי FBAR שמתקשים לאסוף מידע, בעלי חברות שהתאגדו מחוץ לארה"ב שהדוחות המקומיים טרם הושלמו וכו'.

  *ישנה אפשרות נוספת לקבל ארכה לזמן ארוך יותר בצירוף טופס 2350 הרלוונטי כלפי מהגרים מחוץ לארה"ב שרוצים לעמוד במבחני התושבות של סעיף 911 ל IRC.

  **למאחרים שצריכים זמן נוסף, יותר מה 15.10, במקרים חריגים אפשר לבקש הארכה של חודשיים נוספים מעבר למועד זה.

  קנסות ועונשים על אי דיווח

  במקרה של איחור בהגשת דו"חות המס 1040, קנסות ועונשים מוטלים כאחוז מחבות המס בדרך כלל. אלא אם מדובר בהגשת טפסים מיוחדים – 5471, 8938, 3520 וכו'.

  קנסות פוטנציאלים על איחור בהגשת דו"ח FBAR חלים בהגשה לאחר המועד הקובע 15/4 (עם הארכה- 15/10)

  מס הכנסה בארה"ב קבע מספר סוגים של קנסות ועונשים על אי דיווח שנתי על ההכנסות, בינהם:

  1. Failure-to-file Penalty – כישלון באי דיווח במועד הקובע של הגשת הדו"ח כ 5% מחבות המס המקורית, עבור כל חודש או חלק מהחודש עד 25% מחבות המס.
  2. Failure-to-pay Penalty – אי תשלום מס במועד הקובע או אי תשלום מס מספיק או אי תשלום כלל, מחושב כ 0.5% מחבות המס המקורית
  3. Accuracy Related Penalties – קנס על חוסר מהימנות ונכונות הפרטים והפחתת חבות מס בדו"ח באופן רשלני, בדרך כלל 20% מחבות המס.
  4. Interest – ריבית, חלה תמיד במקרה של חוב מס, מחושבת באופן יומי על בסיס ריבית שנתית.
  5. Estimated Tax Penalty – קנס על אי-תשלום מקדמות מס במהלך השנה, או חוב מס גדולה מ $1,000 דולר.

  מגישי דו"חות מאוחרים וכאלו שלא הגישו דו"חות מעולם יתכן ועומדים בתנאים להגשה בהליכים מיוחדים שאינם חושפים לקנסות ועונשים.

  ניכויים בדו"ח המס האמריקאי Deductions & Credits

  רבים מהניכויים והזיכויים אשר מגיעים לאזרחים אמריקאים, אינם רלוונטיים לאלו המתגוררים מחוץ לתחומי ארה"ב.

  במקום הזיכויים והניכוים שאינם רלוונטים, ניתנים זיכויים אחרים שיוכלו לשמש את האזרח בעת הגשת דו"ח מס אמריקאי 1040.

  לכל אזרח אמריקאי מגיע ניכוי בסיסי (Standard Deduction) אשר גובהו נקבע לפי הסטטוס המשפחתי.

  לחלופין, האזרח יכול להשתמש בניכוי המותאם אישית – Itemized Deduction.

  ההוצאות שיוכרו במסגרת ה Itemized Deduction מגוונות מאוד ועל חלקם מוטלות הגבלות שונות.

  ההוצאות השונות הצטמצמו משמעותית מאז רפורמת המס של הנשיא טראמפ ב 2018 וכוללות בין היתר:

  תשלומי ארנונה, הוצאת ריבית על המשכנתא, תרומות (כמעט וייחודי לישראל), מס הכנסה זר, הוצאות רפואיות ועוד.

  השימוש בניכוי המותאם אישית Itemized Deduction יעשה אם הסכומים עולים על גובה הניכוי הבסיסי אשר מגיע על פי חוק Standard Deduction.

  עד לשנת המס 2017, לכל אזרח הגיע פטור אישי (Exemption) של כ 4,050 $, על כל אדם שנכלל בדו"ח המס האישי כנתמך.

  פטור זה מתקזז ברמות הכנסה גבוהות ותלוי בסטטוס המשפחתי של מגיש דו"ח המס.

  החל משנת המס 2018, בוטל הפטור Exemption והוגדלו ה Standard Deductions לתושבים/אזרחים אמריקאים.

  זיכוי בגין מס זר ששולם Foreign Tax Credit

  באמצעות המס הזר שמשולם על רכיב ההכנסה במדינה אחרת, ניתן לקזז חבות מס אמריקאית מאותו סל.

  למשל, מס הכנסה ששולם על שכר עבודה/הכנסה מעסק יקוזז כנגד מס רעיוני לאותה הכנסה בארה"ב, כך גם מס דיבידנד, מס על רווחי הון וכו'.

  מס זר ששולם ב"יתר" במדינת המקור ייצבר כנגד הכנסות עתידיות עד 10 שנים קדימה ומועבר באמצעות הגשת דו"ח המס והנספחים.

  קיימת הפרדה מוחלטת בין סוגי המס ששולמו במדינות המקור.

  למשל, מס זר ששולם על הכנסה אקטיבית (עסק/שכר) לא ניתן לקיזוז מול חוב מס על הכנסה פסיבית (ריבית, דיבידנד, רווחי הון, שכ"ד, תמלוגים וכו)

  במידה ונעשה שימוש בהחרגת שכר 2555, הזיכוי בגין המס הזר ששולם יחושב באופן יחסי ולא ניתן לעשות בו שימוש מלא בשנה זו.

  הַחְרָגָת שכר 2555 Exclusion

  סעיף 911 לחוק ה-IRC מאפשר הַחְרָגָת שכר, מעסק או משכורת בעת הגשת דו"ח המס ובאמצעות הטופס 2555.

  החרגת השכר מחושבת לרוב על ההכנסות האקטיביות שמקור הפקתן הוא מחוץ לארה"ב.

  הסכום הניתן להַחְרָגָה, מתעדכן מדי שנה כלפי מעלה בהתאם לאינפלציה והצמדה וכו'.

  על מנת לממש כלי זה, קיימים מבחנים שעמידה בהם מזכה את מגיש הדו"ח בהחרגת השכר.

  הכלל הראשון מגדיר שבמידה ובסיס המס (Tax Home) של מגיש הדו"ח הוא במדינה זרה.

  הכלל השני הוא שמגיש הדו"ח עומד באחד משני המבחנים הבאים:

  1. מבחן ההימצאות הפיזית (Physical Presence Test)- האזרח נמצא מחוץ לארה"ב לפחות 330 יום במהלך 12 חודשים רצופים.
  2. מבחן מרכז החיים (Bona Fide Test)- בקביעת מרכז חייו של בנאדם נלקחים בחשבון גורמים רבים כמו: כוונותיו, מקום מגוריו הקבוע, קשריו המשפחתיים, החברתיים והכלכליים וכו'.

  הערות בנושא 2555

  החל משנת המס 2015, השימוש בפטור זה מונע את קבלת החזר מס בעבור ילדים (Child Tax Credit).

  כמו כן, השימוש בפטור סותר את השימוש בזיכויים שונים כמו זיכוי המס הזר (Foreign Tax Credit).

  הסעיף חל רק לגבי הכנסות אקטיביות (Earned Income) ולא על הכנסות פסיביות (Unearned Income).

  הכנסות אקטיביות לדוגמה: משכורת, בונוס, טיפים, שווי שימוש, הכנסת עבודה לעצמאיים, פיצויי פיטורין, דמי מחלה וחופשה וכו'.

  הכנסה מפנסיה, המוגדרת בישראל כהכנסה מיגיעה אישית, אינה נחשבת להכנסה אקטיבית בארה"ב.

  על אף הפטור, קיימת אפשרות שעל בעלי הכנסות גבוהות יחול מס נוסף כגון: AMT, NIIT.

  השימוש בפטור אינו נלקח בחשבון בקביעת שיעורי המיסוי הנוספים על הכנסות נוספות.

  טופס 2555 מחייב המשכיות בשנים העוקבות לאחר השימוש בו לראשונה וביטולו מונע שימוש למשל 5 שנים.

  תפריט נגישות