למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  מיסוי חברות בארה"ב 1120

  מיסוי חברות בארה"ב Corporate Taxation

  מס חברות בארה"ב עד שנת 2017 היה פרוגרסיבי, והשתנה בהתאם לרמות ההכנסה.

  כלומר, בערכי רווח גבוהים, המס הופך מפרוגרסיבי לרגרסיבי.

  על חברה בארה"ב חל מס כבר מ "הדולר הראשון" שהיא מרוויחה, בשונה מיחידים אשר נהנים מפטורים שונים על ההכנסות הראשונות שלהם.

  חברה זרה אשר משקיעה בארה"ב באמצעות החזקה בישויות אמריקאיות או בצורה עסקית ישירה, כפופה לשיעור מס חברות האמריקאי ככל חברה מקומית.

  חברה זרה שפועלת בארה"ב מחויבת במס אמריקאי (פדראלי ומדינתי) על ההכנסות שהופקו בתחומי ארה"ב, לא על פי הכנסה עולמית.

  חברה מקומית, Domestic Corporation לעומת זאת מחויבת במס על פי הכנסה עולמית, מכלל המקורות, הן מקומיים והן זרים, ממש כמו אזרח אמריקאי.

  מרבית המדינות בארה"ב מטילות מס הכנסה מדינתי על הפעילות בגבולותיה ויתכן אף מס הכנסה עירוני (לא ארנונה!).

  חברות מגישות מדי שנה דוחות מס פדראלים מסדרת 1120 למשל:

  חברה מקומית תגיש מידי שנה דוח 1120

  חברה זרה תגיש מידי שנה דוח 1120F כשהאות F מייצגת Foreign.

  חברה מקומית מסוג S תגיש דו"ח 1120S ל S-Corp וכו'. תיתכן בעיה בהגשת דוחות מדינה במודל זה עקב שוני בהגדרות המדינה לחברה זו.

  למיטיבי לכת- מדרגות המס החברות בארה"ב עד לשנת המס 2017 היו:

  מדרגות המסעד רווח שנתיגובה המס למדרגה המס המצטבר
  15%50,000 $7,500 $7,500 $
  25%75,000 $6,250 $13,750 $
  34%100,000 $8,500 $22,250 $
  39%335,000 $91,650 $113,900 $
  34%10,000,000 $3,286,100 $3,400,000 $
  35%15,000,000 $1,750,000 $5,150,000 $
  38%18,333,333 $1,266,667 $6,416,667 $
  35%אין סוףאין סוףאין סוף

  מס החברות תחת הרפורמה של טראמפ שינה את צורתו לחלוטין החל משנת המס 2018!

  משיטת מיסוי על פי מדרגות מס חברות עוברים למדרגת מס פדרלית יחידה בגובה 21%, ללא הגבלת זמן לחוק.

  מס החברות השולי לשנים 2017 ואחורה בטבלה שלמעלה, יכל להגיע ל 35% ונחשב הגבוה ביותר מבין המדינות המפותחות.

  בממוצע, יחד עם מיסוי עירוני ומדינתי, מס החברות יכול להגיע היום לכ 26.5% מהרווח, נמוך ממוצע האיחוד האירופי שעומד על 26.9%.

  מה היתרונות של פעילות באמצעות חברה Corp?

  באמצעות פעילות דרך חברה מסוג CORPORATION בארה"ב קיימת אנונימיות כלפי בעלי המניות המחזיקים בחברה.

  בעלות על חברה עשויה לפטור את מס הירושה החל על היחיד, אשר נהוג בארה"ב לאזרחים זרים עם נכסים אשר שווים ההוגן עולה על $60,000.

  מהצד הישראלי, הפעילות תיחשב כהרחבת הפעילות וכך יכולות להיחסך מחלוקות בין רשויות המס על המבנה המשפטי של הפעילות.

  חברה זרה שפועלת בארה"ב משלמת את הפרש המס למדינת ישראל, על פי שיעורי מס החברות הנהוגים עבור כל שנת מס באופן פרטני.

  באמצעות פעילות של חברה Corporation בארה"ב יתכנו גם חסרונות, ביניהן:

  החברה לא תהיה זכאית לשיעורי מס מוטבים על רווחי הון ארוכי טווח

  עדיין קיימת חובת ניכוי במקור וניכוי FIRPTA לחברות זרות.

  עלויות גבוהות להכנת דו"חות המס שנובעות לרוב מחובת הכנת מאזן ורווח והפסד לפעילות.

  בנוסף, במידה ויחס החוב-להון (מימון דק) העצמי גבוה, לא יהיה ניתן לנכות הוצאות ריבית מההכנסות של החברה הזרה המשקיעה.

  מס הסניף Branch Profits Tax

  מס נוסף אשר חל על חברות זרות (1120F) בשיעור של 12.5%, על פי אמנת מס ישראל ארה"ב, על הרווחים אשר לא מושקעים מחדש והוצאו מהפעילות.

  מס זה חל על הסכום שחויב במס חברות בארה"ב ומנגנון ההפעלה הוא בעת ירידת השווי במאזן.

  כלומר, בדרך זו קיימת אפשרות שהחברה הזרה תשלם מס גבוהה יותר מתקרת המס הנהוגה בישראל.

  מס זה משווה את היחסים בין חברת אם זרה לחברה בת אמריקאית.

  המס הוא בעצם הקבלה לדיבידנד (Dividend Equivalent Amount).

  ניתן להימנע ממס הסניף באמצעות השקעת הרווחים מחדש או באמצעות קיזוזו עם התחייבויות בארה"ב.

  בעת חיסול הפעילות של החברה לא יחול מס זה.

  8832 Entity Classification Election

  רשויות מס הכנסה בארה"ב מעניקות "הטבה" לבעלי חברות זרות המעוניינים "לשקף" את החברה שבבעלותם לצורכי מס.

  על ידי כך, הרווחים הנכסים וההתחייבויות עוברים ישירות לבעל\י המניות של ה CORP.

  דרך זו היא אמצעי נוסף למניעת מס הסניף וכן הימנעות מעלויות גבוהות שכרוכות בהכנת דו"חות מס לחברה הזרה.

  בחירה זו ניתנת בטופס 8832 Entity Classification Election.

  בעל מניות יחיד ישוקף ל Disregarded Entity ובעלי מניות רבים לשותפות מקומית. המס לבסוף יהיה מס אישי.

  טופס זה הוא האמצעי לשינוי הסיווג של כלל הישויות, כלומר מעבר מ LLC יחיד לרבים, להפך וכו'.

  יש לשים לב שיתכנו תאונות מס בעת ביצוע פעולה זו מול רשויות מס הכנסה הישראליות שעשויות לא להכיר בתשלום המס האישי מול מס החברות הישראלי.

  תפריט נגישות