למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  הליך מהיר לגילוי מרצון Streamline Foreign Offshore Procedures

  Streamlined Compliance Procedures

  תכניות גילוי מרצון קיימות כבר החל משנת 2009 ויועדו לגילוי התנדבותי של מעלימי מס, אשר מעוניינים לחזור לדרך הישר ולהתמודד עם ההשלכות.

  תכניות אלו הציעו הגנות שונות בתמורה לדיווח ההתנדבותי על נכסים פיננסים המוחזקים בחו"ל.

  החל משנת 2012 חלה תפנית – התכנית הורחבה, הקנסות הוגדלו, אך מנגד גם נכנסו הגדרות בדבר "Low Compliance Risk"

  אלו זמינות לאזרחים אמריקאים אשר אינם תושבים של ארה"ב ולמחזיקי "Green Card" המתגוררים מחוץ לארה"ב.

  עמידה בהגדרה זו, תאפשר הגשה רטרואקטיבית של דו"חות מס אמריקאים ודיווחי FBAR ולא תגרור קנסות ועונשים.

  המחלקה המטפלת בעיבוד המידע של ההליך לגילוי מרצון עמוסה עד מעל הראש במדווחים אשר רוצים לחזור דרך הישרה,

  עד כדי כך שזמני העיבוד של מגישי הדוחות נגררים למשך זמן רב.

  לכן, גם מגישי דו"חות במסגרת ההליך יכולים לצפות לפנייה גם במועד מאוחר יותר עד כדי קרבה למועד ההתיישנות.

  התכנית לגילוי מרצון לתושבים שמחוץ לארה"ב Streamline Foreign Offshore Procedures

  בשנת 2014 ההגבלות על הגדרת "Low Compliance Risk" צומצמו משמעותית, מה שאפשר כניסה רחבה של אזרחים תחת הגדרה זו.

  • אילו אזרחים או תושבים אמריקאים זכאים להיכלל בהליך זה:
  1. אזרחים העומדים במבחני התושבות הזרה: אדם שהתגורר בשלוש השנים האחרונות מחוץ לתחומי ארה"ב ושהה שם לפחות 330 יום במהלך שנה מסוימת.
  2. אזרחים שלא דיווחו על הכנסות מנכסים מחוץ לארה"ב וגילוים על חשבונותיהם, כשהדבר לא נעשה במזיד.

  מה כולל ההליך לגילוי מרצון – Streamline Foreign Offshore Procedures

  1. הגשת דוחות מס 1040 לשלוש שנות המס האחרונות. אם הוגשו דוחות, ניתן לתקנם ולהגישם מחדש.
  2. הגשת דוחות FBAR לשש שנות המס האחרונות, וגילוי על כל החשבונות הפיננסים הנמצאים מחוץ לתחומי ארצות הברית.
  3. הצהרת תושבות זרה אשר מאשרת שכל דוחות ה FBAR מכילים נתונים מדויקים ואי הדיווח נבע שלא מתוך כוונת זדון.

  ה IRS שינה לאחרונה את הצהרת התושבות הזרה, כך שיוקפד על כך שאדם הניגש להליך, אכן שהה פיזית מחוץ לארה"ב בשנים הללו.

  קיימת חשיבות מכרעת לסיבה להגשה לתוכנית גילוי מרצון, לכן- אם אין סיבה מספיק טובה לכך שלא הוגשו הדו"חות, ה IRS תמיד יוכל לערער על הבקשה.

  כמו כן, צריך להבין כי זהו אישור והתחייבות מצד מגיש הדו"ח, כי להבא, אכן יפעל ויציית בהתאם לכללים של הרשויות האמריקאיות.

  התכנית לגילוי מרצון הנה תכנית מקיפה וייחודית ל IRS ועדיפה על הרבה אפשרויות הגשה אחרות, בין היתר מהסיבות הבאות:

  1. התיישנות – לא חלה התיישנות על דו"חות שמעולם לא הוגשו. באופן מעשי ה-IRS יכול לבקש מנישום הצגת מסמכים והגשת דו"חות 6 שנים אחורה. תכנית גילוי מרצון מקטינה חובה זו ומפחיתה את העלויות של הנישום. כאשר הדיווח נעשה ל-IRS קיימת הזכות לבקר את הדו"ח במשך 3 שנים, אם לא בוצעה הונאה.
  2. אי החלת קנסות ועונשים – במידה וקיימת חבות מס לאחר הגשת התכנית גילוי מרצון, ה-IRS לא ישית קנסות ועונשים מלבד ריבית, גם אם הדו"חות נבחרו לחקירה של ה-IRS.
  3. ניתן לבצע סיווג רטרואקטיבי למכשירים פיננסיים ולתכניות פנסיה אשר מאפשרים דחיית תשלומי מסים.
  4. עלויות – אצלנו, ב Tax4US תכנית זו מפחיתה משמעותית את עלויות הפקת הדו"חות עבור הלקוח.
  5. משנת 2014 הוסרו לחלוטין הערכות הסיכון של התכנית מ-2012 וכעת אנשים רבים יותר יכולים להגיש דרך תכנית זו.
  6. אין צורך לענות על שאלון כבתכנית משנת 2012.
  7. על אף אם הוגשו דו"חות מס קודמים, ניתן להגיש תיקונים ועדיין להיכנס תחת התכנית.

  למה כדאי להשתמש ב Streamlined Procedures?

  למעשה, מדובר בהטבה שהממשל האמריקאי מעניק לאלו שלא הסדירו את מעמד המיסוי שלהם.

  מס הכנסה והמחלקה למניעת פשעים פיננסים, FinCEN יכולים לדרוש את הקנסות הקבועים בחוק ולממש את יעדי הגבייה השנתיים בלי בעיה חוקית.

  בפועל, שני הגופים הללו יודעים שהחלת קנסות מיידים על אי-ידיעה תגרור ביקורת ציבורית נרחבת ולא תגייס את "האזרח הקטן" להעברת מידע עצמאית.

  כלומר, אנחנו נמצאים כרגע ב"תקופת תפר" שבה הקנסות לא יוצאים אל הפועל וניתן לתת אינפורמציה בחינם ובקלות ללא חפירה מוגזמת בעבר.

  עם זאת, אין אפשרות לסמוך על כך שההליך יפעל לנצח.

  גם במדינת ישראל ההליך מוארך מידי שנה מאותן סיבות, אך ככל שהעולם נהיה קטן יותר, לממשלות יש פחות תלות באזרח שידווח מרצונו.

  כבר בחודש ספטמבר האחרון, רשויות המס האמריקאי חדלו את תוקפו של הליך המקביל של ה Streamlined Procedures.

  אין כל ספק שיבוא יום וגם ההליך המהיר המדובר יחדל להתקיים לכן כל עוד אפשר לנצל את ההימנעות מהקנסות – שווה לבצע גילוי באופן עצמאי.

  חשוב לדעת, ההליך לגילוי מרצון Streamlined Foreign Offshore Procedures הוא ייחוד לאזרחים החיים מחוץ לארה"ב.

  עבור תושבי ארה"ב, קיימת תכנית גילוי מרצון נפרדת בשם Streamlined Filing Compliance Procedures.

   

  תפריט נגישות