למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  מיסוי הכנסות מקרנות מקרקעין – REIT- Real Estate Investment Trust

  מיסוי קרנות REIT

  קרנות השקעה במקרקעין הן חברות אשר מחזיקות ומנהלות נדל"ן מניב.

  קרנות אלו מהוות תחליף להשקעות ישרות ומאפשרות גם למשקיעים עם הון עצמי נמוך יכולים ליהנות מתשואה על נכסי נדל"ן מניב.

  כדי שחברה תחשב לכזו היא צריכה לעמוד במספר דרישות רגולטוריות בקוד המס האמריקאי. כגון:

  1. חברה ש-75% מסך הכנסתה מקורה בנדל"ן (שכירות, ריבית על משכנתא, רווח הון וכו'.)
  2. חברה ש-75% מסך נכסיה מושקעים בנדל"ן
  3. חברה ש-95% מסך הכנסתה מקורה בנדל"ן ריבית או דיבידנד.
  4. חברה שלה לפחות 100 בעלי מניות ופחות מ-50% מוחזקים ע"י 5 אנשים או פחות וכו'.

  חוץ מדרישות אלו כדי שחברה תהנה ממיסוי כקרן מקרקעין, היא מחוייבת לחלק כ-90% מהכנסתה בשנת מס לבעלי המניות.

  ברגע שחברה עומדת בדרישות אלו, חובת המס עוברת לבעלי המניות.

  בקרן REIT ההכנסה יכולה להיות מסווגת לשלוש מקורות הכנסה:

  1. דיבידנד – ממוסה בשיעורי המס הפרוגריסיביים הרגילים, אלא עם הדיבידנד עומד בהגדרת של שיעורי מס מוטבים.
  2. חלוקת רווחי הון – תמיד ימוסה בשיעורי המס של רווח הון לטווח ארוך ללא קשר כמה זמן הנכס מוחזק.
  3. החזר הון – אין אירוע מס. יוריד את הבסיס של המשקיע במניה וכך יווצר רווח גדול יותר במכירה עתידית.

  במכירת המניה, המשקיע יהיה חשוף לשיעור מס של רווח הון לפי טווח החזקתו.

  תפריט נגישות