למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

חוק FIRPTA

כיצד החל חוק FIRPTA והשפעותיו

בשנת 1980 חוקקה ארה"ב את חוק Foreign Investment in Real Property Tax Act – FIRPTA.

בחוק נקבע כי ארה"ב תחיל מס רווח הון על מכירה של נכסים בתחומיה, בשונה מנכסים אחרים שלגביהם ניתנו פטורים.

בנוסף נקבע, שמעתה ארה"ב לא תחתום על אמנת מס עם מדינה אחרת שתפטור סעיף זה. כלומר, זה לא ניתן למשא ומתן.

חוק זה אף העפיל על אמנות מס קיימות וחייב לשנות אותם בפרקי זמן מוגדרים.

עיקרי חוק FIRPTA

בעת מכירת נכס, הקונה (Trunsferee), אשר רוכש נכס מישות זרה, חייב לנכות מס במקור מסכום המכירה בשיעור של 15%, נכון ל-2017.

במידה וקיים מתווך (Withholding Agent) בעסקת המכירה, חובת ניכוי המס במקור יכולה לעבור אליו.

בדרך זו ה IRS מבטיח כי הישות הזרה לא תחמוק ממיסוי בארה"ב מכיוון והניכוי חל על מחזור המכירה ולא רק על הרווח.

השיטה למיסוי של מחזור המכירה גורמת לעתים לחסרון כיס עד הרגע שבו מוגש דו"ח המס האמריקאי.

לדוגמה:

נכס שעלותו המופחתת היא 100 אלף דולר, עתיד להימכר ב 80 אלף דולר. שיעור הניכוי יחול כ 15% ממחזור המכירה -80 אלף דולר.

בפועל, הנכס מפסיד, אך ההתחשבנות תתבצע רק בהגשת הדוח בשנה העוקבת

קיימים מס' סייגים לניכוי המס במקור, למשל במקרה שהקונה ישתמש בנכס לצורכי מגורים וסכום המכירה נמוך מ $300,000.

מס רווח ההון חל על סכום המכירה ולא מתחשב בעלות המופחתת של הנכס ובעלויות סגירה החוזה.

אי לכך, בעת הגשת דו"ח המס הפדראלי, הישות הזרה יכולה לדרוש החזרי מס בארה"ב ותשלם בהתאם למדרגות המס על הרווחים.

הישות הזרה יכולה להגיש ל IRS את הטופס 8288B על מנת לדרוש ניכוי מס במקור בשיעור קטן יותר או אפילו שיעור אפסי.