למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  מס הכנסה על השקעה נטו Net Investment Tax

  מס הכנסה על השקעה נטו The Net Investment Income Tax- NIIT

  מס על הכנסה מהשקעה נטו הוא רק דוגמה אחת לטבע המורכב של חוקי המס האמריקאים.

  הקדמה קצרה על מס ההכנסה על השקעה נטו

  מס זה נוצר כחלק מרפורמת הבריאות של ברק אובמה הידועה בשם Obama-care.

  NIIT נכנס לתוקף החל מהראשון לינואר 2013 ומטיל מס נוסף בשיעור 3.8% לחלק מהרווחים על השקעות פסיביות של יחידים, צוואות וחשבונות נאמנות.

  ישויות אלו כוללות את אלו שבעלות רמת הכנסה שנתית הגבוהה מהתקרה הקבועה בחוקי המס המגדירה בעלי הכנסה גבוהה כתלות בסטטוס המשפחתי בדו"ח המס:

  יחיד SINGLE או ראש בית – החל מרמת הכנסה שנתית כוללת של $200,000

  נשוי ומגיש יחד Married filing jointly – החל מרמת הכנסה שנתית כוללת של $250,000

  נשוי ומגיש בנפרד Married filing separately – החל מרמת הכנסה שנתית כוללת של $125,000

  אמנם המס הנוסף (3.8%) משפיע בעיקר על בעלי הכנסות גבוהות, אך יכול גם להשפיע על כל מדווח שביצע במהלך שנה מסוימת מימוש חד פעמי של השקעה.

  לדוגמה, מכירת מניות של חברה שבבעלות המדווח ברווח גבוהה, יכולה לייצר את המס על ההשקעה נטו.

  הכנסה נטו מהשקעה היא הכנסה שהתקבלה מנכס מניב (לפני מסים).

  למשל אג"ח, מניות, קרנות נאמנות, הלוואות והשקעות אחרות (פחות הוצאות הקשורות להשקעה).

  מה הפעולות שעליכם לנקוט כדי לצמצם את חבות המס לארה"ב

  כצעד ראשון, ניתן להימנע או לצמצם את המס על ידי מכירה של ניירות ערך מפסידים לצמצום רווחי הון שכנגד.

  בנוסף, תוכלו להפריש לקרן הפנסיה האמריקאית שלכם (במידה והנכם מפיקים הכנסה כשכירים בארה"ב) וכתוצאה מכך לצמצם את ההכנסה הכללית (MAGI).

  ניתן להשקיע בצורה אקטיבית בפעילות פסיבית, שתהפוך בדרך זו לפעילות אקטיבית שעליה חל מס הכנסה באופן שונה.

  על ידי הגדלת השקעה או המרה של עסק פסיבי לעיסוק עיקרי. בכך- המס על הפעילות יהיה מס להכנסות אקטיביות.

  השקעה בנכס נדל"ן יכולה לצמצם את המס הנוסף מכיוון וניתן להכיר בהוצאות פחת והפחתות נוספות.

  השקעה ב"מניות צמיחה" בחשבונות אמריקאים היא גם כן אפשרות, מכיוון והרווחים אינם חייבים במס עד שהמניות נמכרות.

  חלק מהאסטרטגיות שנפרשו לפניכם בעלות השפעה כפולה לחבות המס ויכולות להשפיע על המס הפדרלי וגם על מס ההכנסה להשקעה נטו (3.8%).

  במידה והנכם עצמאיים, צעדים אלו יכולים להשפיע בצורה משולשת על החבות בדו"ח המס שכן מצומצמת גם החבות לביטוח הלאומי (SE TAX).

  פטור מאחריות Disclaimer- השקעה פסיבית הינה מסוכנת ועשויה לגרום להפסד כל ההשקעה. כל הפועל עקב מידע שקרא באתר זה, עושה זאת על דעתו האישית בלבד ונושא באחריות הבלעדית למעשיו, המחבר לא יהא אחראי לאף פעולה שנעשתה בין אם עקב המידע הכתוב באתר ובין אם לא. אין לראות במידע באתר הצעה או שידול לקנות או למכור או להחזיק כל נייר ערך או מכשיר פיננסי אחר. המחבר אינו אחראי בשום אופן לתוכן המידע, השמטות במידע, אי דיוקים, טעויות כאלה או אחרות. על כל משקיע להשלים בדיקה משלו לניירות הערך הנידונים. לפני ביצוע השקעה, על הקורא לבדוק השקעה זו עם היועץ הפיננסי שלו, עו"ד, ויועץ המס כדי לוודא שהשקעה זו מתאימה עבורו.

  תפריט נגישות