למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

מיסוי מדינות בארה"ב State Tax

מיסוי מדינה State Tax

בדומה למערכת מס ההכנסה הפדראלי בארה"ב, רוב המדינות (States) בארה"ב מפעילות מערכות מס נוספות באחוזים בודדים שנגזרים מהרווח נטו או במידה ולהכנסה יש קשר למדינה שנקרא מס מדינה State Tax.

למרות שלכל מדינה יש את הזכות ליצור מערכת מס משלה, ברוב המדינות קיימות שיטות מס דומות למס הפדראלי.

עם זאת, חלק מהמדינות מטילות מס בשיטת שיעור מס קבוע על כל המדווחים או אפילו לא מטילות מס בכלל.

שבעת המדינות (States) המשתמשות בשיעורי מס קבוע על ההכנסות: Colorado, Illinois, Indiana, Massachusetts, Michigan, Pennsylvania, Utah.

שבעת המדינות (States) ללא מס הכנסה: Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, Wyoming.

שאר 36 המדינות משתמשות במערכת המיסוי לפי מדרגות מס ההכנסה במדינה ועל כן הן פרוגרסיביות.

הסכומים החייבים במס במדינה (State Tax) ניתנים לניכוי בקביעת המס הפדרלי ומוכרים גם לקיזוז מס מול רשויות מס ההכנסה הישראלי.

החזרי מס במדינות בארה"ב State Tax Refunds

כחלק מהחובה של שותפות אמריקאית לנכות מס פדראלי בשיעור המקסימלי לחברי השותפות שאינם אזרחים או תושבים אמריקאים, גם במדינות השונות בארה"ב קיימת חובה זו.

מדרגות מס ההכנסה במדינות בארה"ב הן שונות בין מדינה למדינה, לדוגמה Georgia מחייבת ניכוי מס במקור מקסימלי של 6%.

באופן זהה להגשת דו"ח המס הפדראלי, ניתן ורצוי אף להגיש דו"ח מס למדינה שבה נוכה מס במקור לקבלת החזר מס.

מיסוי הכנסה עירוני בארה"ב Municipal income tax

במספר ערים ומחוזות מצומצם בארה"ב יכול לחול מיסוי גם ברמה העירונית (מוניציפלית) או ברמה המחוזית (County).

חובת הדיווח ותשלום המס הן שונות בין ערים ומחוזות בתוך המדינה ובמדינות השונות.

כל רשות קובעת את חוקיה ואת דרכי הגבייה של המסים. השיטה למיסוי עירוני לרוב חלה על הרווח הנקי ובשיעורי מס קבועים.

בעת בחירתכם באיזו מדינה ברצונכם להשקיע את כספיכם, מומלץ לבדוק היטב את המיסוי העירוני, שכן מס זה יכול להפוך את ההשקעה לפחות כדאית.

ערים לדוגמה שבהן חל מס עירוני:

(Detroit, Lansing (MI

Philadelphia, PA

(Cleveland Cincinnati, Euclid (OH

Washington DC, MD

New York City, NY

חשיבות הבדיקה לגבי מיסוי עירוני בטרם השקעה היא חשובה מאוד במקרה של תושבות ישראלית מהסיבה הפשוטה:

מסים אלו אינם מוכרים כקיזוז לצורכי מס הכנסה הישראלי.

כמו כן, במקרה שלמשקיע אין מספר ITIN או מספר SSN במועד הגשת הדוחות, יתכנו עיכובים בהגשה שיתכן ויגררו קנסות מיותרים.

לסיכום, במפה הבאה מפורטות שיעורי המס השונים של המדינות: