למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

מס הכנסה על השקעה נטו- כל מה שצריך לדעת

מס הכנסה על השקעה נטו The Net Investment Income Tax- NIIT

מס על הכנסה מהשקעה נטו הוא רק דוגמה אחת לטבע המורכב של חוקי המס האמריקאים.

הקדמה קצרה על מס ההכנסה על השקעה נטו

מס זה נוצר כחלק מרפורמת הבריאות של ברק אובמה הידועה בשם Obamacare ועתידו להימחק טוטאלית לאחר עליית דונאלד טראמפ לשלטון.

NIIT נכנס לתוקף החל מהראשון לינואר 2013 ומטיל מס נוסף בשיעור 3.8% לחלק מהרווחים על השקעות של יחידים, צוואות וחשבונות נאמנות.

ישויות אלו כוללות את אלו שבעלות רמת הכנסה שנתית הגבוהה מהתקרה הקבועה בחוקי המס המגדירה בעלי הכנסה גבוהה.

תקרה זו מתחילה החל מהכנסה שנתית של $125,000 כתלות בסטטוס המשפחתי בדו"ח המס.

אמנם המס הנוסף (3.8%) משפיע בעיקר על בעלי הכנסות גבוהות, אך יכול גם להשפיע על כל מדווח שביצע במהלך שנה מסוימת מימוש חד פעמי של השקעה.

לדוגמה, מכירת מניות של חברה שבבעלות המדווח ברווח גבוהה, יכולה לייצר את המס על ההשקעה נטו.

הכנסה נטו מהשקעה היא הכנסה שהתקבלה מנכס מניב (לפני מסים). למשל אג"ח, מניות, קרנות נאמנות, הלוואות והשקעות אחרות (פחות הוצאות הקשורות להשקעה).

NIIT  חל על משלם המס כתלות האם ההכנסה מההשקעה מסווגת כריבית, דיבידנד או רווח הון.

מה הפעולות שעליכם לנקוט כדי לצמצם את חבות המס לארה"ב

כצעד ראשון, ניתן להימנע או לצמצם את המס על ידי מכירה של ניירות ערך מפסידים לצמצום רווחי הון שכנגד.

בנוסף, תוכלו להפריש לקרן הפנסיה האמריקאית שלכם (במידה והנכם מפיקים הכנסה כשכירים בארה"ב) וכתוצאה מכך לצמצם את ההכנסה הכללית (MAGI).

ניתן להשקיע בצורה אקטיבית בפעילות פסיבית, שתהפוך בדרך זו לפעילות אקטיבית שעליה חל מס הכנסה באופן שונה.

ניתן לעשות זאת על ידי הגדלת השקעה או המרה לעיסוק עיקרי. בכך- המס על הפעילות יהיה מס להכנסות אקטיביות.

השקעה בנכס נדל"ן יכולה לצמצם את המס הנוסף מכיוון וניתן להכיר בהוצאות פחת והפחתות נוספות.

השקעה ב"מניות צמיחה" בחשבונות אמריקאים היא גם כן אפשרות, מכיוון והרווחים אינם חייבים במס עד שהמניות נמכרות.

חלק מהאסטרטגיות שנפרשו לפניכם בעלות השפעה כפולה לחבות המס ויכולות להשפיע על המס הפדרלי וגם על מס ההכנסה להשקעה נטו (3.8%).

במידה והנכם עצמאיים, צעדים אלו יכולים להשפיע בצורה משולשת על החבות בדו"ח המס שכן מצומצמת גם החבות לביטוח הלאומי (SE TAX).