למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  מיסוי הכנסת ריבית בארצות הברית

  מיסוי הכנסות ריבית במיסוי הכנסות ריבית, לרוב, הכנסות יצברו להכנסה החייבת במס וימוסו בשיעורי המס השולי הרגילים. קיימים אג"חים מסוימים אשר פטורים ממס לפי סעיף 103 לקוד המס האמריקאי. הדוגמאות המובהקות ביותר הן אג"ח של מדינות ורשויות מקומיות. במידה והיחיד מקבל קצבה מביטוח לאומי האמריקאי, הריבית הפטורה תילקח בחשבון...

  Read More

  מס הכנסה על השקעה נטו Net Investment Tax

  מס הכנסה על השקעה נטו The Net Investment Income Tax- NIIT מס על הכנסה מהשקעה נטו הוא רק דוגמה אחת לטבע המורכב של חוקי המס האמריקאים. הקדמה קצרה על מס ההכנסה על השקעה נטו מס זה נוצר כחלק מרפורמת הבריאות של ברק אובמה הידועה בשם Obama-care. NIIT נכנס לתוקף החל...

  Read More

  הליך מהיר לגילוי מרצון Streamline Foreign Offshore Procedures

  Streamlined Compliance Procedures תכניות גילוי מרצון קיימות כבר החל משנת 2009 ויועדו לגילוי התנדבותי של מעלימי מס, אשר מעוניינים לחזור לדרך הישר ולהתמודד עם ההשלכות. תכניות אלו הציעו הגנות שונות בתמורה לדיווח ההתנדבותי על נכסים פיננסים המוחזקים בחו"ל. החל משנת 2012 חלה תפנית – התכנית הורחבה, הקנסות הוגדלו, אך...

  Read More

  החזרי מס בארצות הברית – ACTC & AOTC

  החזרי מס על ילדים Child Tax Credit כחלק מזכויותיו של האזרח האמריקאי, החזרי מס עבור ילדים אמריקאים החלו כבר בתוקפת כהונת בוש. חוקי המס הגדירו עד שנת המס 2017 שניתן לדרוש עד כ $1,000 המהווה החזרי מס עבור על כל ילד, שהנו אזרח אמריקאי ובעל SSN. על פי רפורמת...

  Read More

  מיסוי רווחי הון ודיבידנדים בארצות הברית

  מיסוי רווחי הון בארצות הברית מכירת נכסים פיננסיים בארה"ב כגון: מניות, אג"חים, קרנות נאמנות, ETF, REIT וכו'. נתונה לשיעורי מס רווח הון. בארה"ב קיימת הבחנה בין נכסים שהוחזקו מעל שנה לבין נכסים שהוחזקו מתחת לשנה. הבחנה זו קובעת את שיעורי המיסוי אשר יחולו על אותה ההכנסה\אותו הרווח. א) נכסים...

  Read More

  מס ירושה ומיסוי מתנות לאזרחים אמריקאים

  מס ירושה \ מס עיזבון בארה"ב Estate And Gift Taxation מס ירושה בארה"ב לאזרחים אמריקאים ארה"ב, בשונה ממדינת ישראל, מטילה מס על ירושות ומתנות על השווי ההוגן של נכסי המנוח בעט הפטירה (FMV). דיווח על עיזבון בארה"ב נעשה כאשר סך הנכסים של הנפטר ביום הפטירה עולה על תקרת הפטור הקבוע...

  Read More

  הביטוח הלאומי האמריקאי- Social Security Administration

  הביטוח הלאומי האמריקאי – Social Security Administration זוהי למעשה הרשת הסוציאלית לאזרחים ותושבים אמריקאים, ממש בדומה לביטוח הלאומי הישראלי. הביטוח הלאומי נוסד ב 1935 ומבטח מיליוני אמריקאים מסביב לעולם ואת אלו שגרים בארה"ב. רוב הכיסויים הביטוחיים הניתנים לאזרח כוללים קצבת זקנה Retirement Benefits וקצבת נכות Disabilities תקציבו של הביטוח...

  Read More

  חובת הגשת דוחות מס לאזרחי ותושבי ארצות הברית

  מיסוי אמריקאי עבור אזרחים אמריקאים ותושבי ארצות הברית חובת הגשת דוחות מס לארה"ב קיימת כבר משנת 1916. חוק זה לא השתנה בשנים האחרונות, רק האכיפה התגברה והשתדרגה והגיעה לשיאה עם חוקי FATCA. בדומה לשאר העולם, מערכת המס האמריקאית מבוססת על תושבות, אך בשונה מרחיבה את היריעה ומכפיפה תחתה גם...

  Read More

  תפריט נגישות