למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  תשלומי ביטוח לאומי בישראל על הכנסות פאסיביות מחו"ל

  תשלומי ביטוח לאומי בישראל על הכנסות פאסיביות מחו"ל

  במידה והנכם משכירים נכסים שונים ונהנים מהכנסות שאינן מיגיעה אישית, יתכן כי עליכם לשלם ביטוח לאומי בישראל עבור הכנסות פאסיביות מחו"ל.

  במציאות של היום, רבים משכירים נכסים כמו דירות מגורים בארץ או בחו"ל, חנויות,  משרדים, בתי עסק, זכויות להפעלת עסקים וכדומה.

  מטרת המאמר לסייע ללקוחותינו וקוראינו, משקיעי נדל"ן בארה"ב, הנדרשים בהגשת דו"ח מס הכנסה בישראל, לשקלל תשלומים אלו בכדאיות ההשקעה.

  במקרה זה, לא מדובר על הכנסה מעבודה או מעסק מיגיעה אישית, אלא על הכנסה פאסיבית.

  הביטוח הלאומי הישראלי מכנה אותה "הכנסה אחרת" וגם עליה הנכם מחויבים לשלם דמי ביטוח לאומי.

  חשוב לדעת כי התשלומים לביטוח הלאומי בגין הכנסות פאסיביות, לא מקנות זכויות ביטוחיות. לכן, מדובר למעשה בתשלום מס לכל דבר ועניין.

  במידה ויש לכם הכנסות פאסיביות ממספר מקורות שונים, הם יאוחדו לצורך חישוב דמי ביטוח הלאומי.

  החוק קובע, כי על הכנסה פסיבית של עד 28,392 שקל לשנה (צמוד ל-25% מהשכר הממוצע השנתי במשק), קיים פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

  הכנסות שנקבעו להן שיעורי מס מיוחדים (כמו שכר דירה חייב 10%), וכל סכום שנקבע לו שיעור מס ייחודי, לא יחשבו כהכנסות פאסיביות החייבות בדמי ביטוח לאומי.

  לעומת זאת, כל הכנסה פסיבית שעליה חל מס הכנסה לפי מדרגות מס רגילות, חייבת בדמי ביטוח לאומי.

  בהחלטה איזה מסלול מס אנו בוחרים לשכ"ד למגורים, חובה לקחת בחשבון את התשלומים לביטוח לאומי, בשיעור חיוב של 12%.

  סיווג ההכנסה

  הכנסות משכירות והכנסות פאסיביות אחרות, משייך מס ההכנסה לבעל ההכנסה הגבוהה יותר מבני-הזוג כך שישולם עליהן המס המקסימלי (31%).

  ביטוח לאומי, מתוקף חזקת השיתוף, מוכן לראות בנכסים אלה כנכס משותף לשני בני הזוג.

  בדרך זו, הביטוח הלאומי מוכן לחלק את ההכנסה בין בני הזוג בתנאי שתוגש בקשה מיוחדת.

  כלומר, כל אחד מבני-הזוג יקבל על חלקו את הפטור של 28,382 שקל.

  בכך- תזכו לכפל פטור, שיכול לחסוך לכם 3,407 שקל מדמי הביטוח הלאומי על הכנסה פסיבית.

  *אם חולקה ההכנסה בין בני-זוג נשואים כשלבת הזוג אין הכנסות ממקור אחר, היא פטורה על כל חלקה מדמי ביטוח לאומי.

   

  תפריט נגישות