למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  מיסוי הכנסת ריבית בארצות הברית

  מיסוי הכנסות ריבית

  במיסוי הכנסות ריבית, לרוב, הכנסות יצברו להכנסה החייבת במס וימוסו בשיעורי המס השולי הרגילים.

  קיימים אג"חים מסוימים אשר פטורים ממס לפי סעיף 103 לקוד המס האמריקאי.

  הדוגמאות המובהקות ביותר הן אג"ח של מדינות ורשויות מקומיות.

  במידה והיחיד מקבל קצבה מביטוח לאומי האמריקאי, הריבית הפטורה תילקח בחשבון האם ההכנסות מהקצבה ימוסו.

  חשוב לציין כי אמנת המס עם ישראל קובעת כי תשלומי ביטוח לאומי פטורים ממס. אז במידה והיחיד גר בישראל אין משמעות לכך.

  גם קרנות נאמנות אשר משקיעות באג"חים פטורים יניבו הכנסות ריבית פטורות למחזיקים בהן.

  המיסוי בין חמישים המדינות בארצות הברית שונה בתכלית בנוגע לאג"חים אלה.

  קיימים מדינות אשר מעניקות פטור מלא מכל האג"חים האלה, קיימות כאלה המעניקות פטור רק לאג"חים שהונפקו בתחום שיפוטם ולבסוף כאלה אשר ממסים את הכנסות הריבית מאג"חים אלה.

  זרים המפיקים הכנסות ריבית, יקבלו לרוב יותר פטורים ממיסוי במקור מהכנסות מריבית.

  דוגמה לכך הן: פטור ממס על אג"חים של מדינות ורשויות מקומיות (כמו אזרחי ארה"ב).

  בנוסף, קיים פטור מריבית על פיקדונות וחסכונות המנוהלים במוסדות פיננסים בארה"ב ופטור מ-Interest  Portfolioלמשקיעים מתוחכמים.

  תפריט נגישות