למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

ההישג המשמעותי של דונלד טראמפ: רפורמת המס הגדולה!

הישג מרשים ומשמעותי ראשון בשנת 2017 של דונלד טראמפ ושל הסנאט, שהצליחו לייצר רוב של 51 אל מול 48 ולאשר את רפורמת המס הגדולה ביותר בשלושים השנים האחרונות.

טראמפ מצליח באותו מהלך גם להסב נזק הדרגתי לרפורמת הבריאות שהנהיג ברק אובמה ("אובמה-קר") דרך ביטול הקנסות ל 0$ לצמיתות.

בתוך הרפורמה קיימים לא מעט שינויים מהותיים שנועדו לתמרץ את הכלכלה האמריקאית דרך הקלת הנטל בעיקר מהעסקים.

הרפורמה צפויה להגדיל את הגרעון האמריקאי ב 1.5 טריליון דולר בעשור הקרוב, בהנחה שהצמיחה בתוצר באמת תפיק גידול בהכנסות מיסים לממשל.

מס ההכנסה האמריקאי יבצע את ההתאמות לקראת הגשת הדיווחים ב 2019, השנה, בה רוב מגישי הדוחות עתידים להרגיש את השינויים עבור שנת המס 2018.

סיכום לעיקרי השינויים עבור יחידים

 • כוונתו המקורית של טראמפ הייתה לפשט את קוד המס דרך צמצום המדרגות משבע מדרגות לארבע. מהלך זה לא צלח, ולבסוף נשארו שבע מדרגות מס בתוקף בין השנים 2018 ל 2025, כשהגבוהה מבינהם תהיה 37% לעומת 39.6% כיום:
מגיש יחיד Single או נשוי מגיש בנפרד Married filing separately 2018-2025   
הכנסה מעל – עד הכנסה – שיעור מס שולי
$0$9,52510%
$9,525$38,70012%
$38,700$82,50022%
$82,500$157,50024%
$157,500$200,00032%
$200,000$500,00035%
$500,000אינסוף37%

 

מגיש כראש בית Heads of household 2018-2025
הכנסה מעל – עד הכנסה – שיעור מס שולי
$0$13,60010%
$13,600$51,80012%
$51,800$82,50022%
$82,500$157,50024%
$157,500$200,00032%
$200,000$500,00035%
$500,000אינסוף37%

 

מגיש כזוג נשוי Married Filing Joinly 2018-2025
הכנסה מעל – עד הכנסה – שיעור מס שולי
$0$19,05010%
$19,050$77,40012%
$77,400$165,00022%
$165,000$315,00024%
$315,000$400,00032%
$400,000$600,00035%
$600,000אינסוף37%
 • ניכויים קבועים Standard Deduction

הרפומה מכפילה את שיעור הניכויים הקבועים ל $12,000 לרווק/ה ול $24,000 עבור זוגות נשואים (עבור 2017 $6,500 ו $13,000 בהתאמה).

ראש בית יקבל ניכוי קבוע של $18,000 לעומת $9,550 ב 2017. השינויים הללו יפוגו בשנת 2025.

 • פטורים אישיים Exemptions

הרפורמה משהה את הפטורים האישיים שהיו נהוגות עד 2017 בגובה של $4,050 עד שנת 2025.

 • רפורמת הבריאות של ברק אובמה – Healthcare Mandate

רפורמת המס קובעת שהחל משנת 2019, לא יחולו קנסות לאלו שלא רכשו ביטוח בריאות במסגרת התוכנית שהונהגה על ידי הנשיא אובמה "Obamacare".

ניתן להבין שדה פאקטו מדובר בביטול החוק למרות שהקופות נשארות קיימות, אבל ביטול החוק יגרור עליה של 10% בפרמיות,

שאותן גובות חברות הביטוח מהמבוטחים וישאיר 13 מיליון אנשים ללא ביטוח בריאות לאחר עשור.

שלא כמו שאר השינויים, חוק זה פרמננטי גם אחרי שנת 2025.

 • קרדיטים משפחתיים וניכויים Family Credits and Deductions

הרפורמה מעלה את החזר המס עבור ילדים ל $2,000 לכל ילד עד גיל 17, כאשר $1,400 הראשונים יתקבלו כהחזר לכיסו של האזרח (לעומת $1,000 כיום).

כמו כן, יונהג קרדיט נוסף לנתמך שאינו צאצא של מגיש הדוח non-child dependents בגובה $500.

זוג הורים מגישי דו"ח, בעלי הכנסה שנתית שעולה על $400,000, לעומת $110,000 כיום, יקבל החזר חלקי או כלל לא.

השינוי עתיד לפוג ב 2025.

 • סטטוס ראש בית Head of Household

חלומו של טראמפ להוריד את הסטטוס המשפחתי HOH ולהותיר 5.8 מיליון משפחות חד הוריות תחת הגדרת רווק, דבר שהיה מעלה את המסים לאותן משפחות, לא צלח.

 • ניכויים מותאמים Itemized Deductions

שיטה זו פחות רלוונטית לאזרחים שגרים מחוץ לארה"ב, אך עיקרי השינויים, שתוקפם יפוג ב 2025, יחולו בהגבלת ניכויים עבור:

הוצאת ריבית על משכנתאות, הגבלת הניכוי על מיסוי עירוני ומדינתי ל $10,000, הכרה בהוצאות רפואיות לכל הגילאים עד 7.5% מההכנסה החייבת

והגבלות נוספות להוצאות מוכרות כמו הוצאות מעבר דירה, הוצאות משרד ביתיות, רשיונות, אגרות ועוד.

 • Alternative Minimum Tax

גם ביטול סעיף זה סומן כאחת ממטרותיו של טראמפ.

זהו מס שמשולם בעיקר על ידי בעלי הכנסה גבוהה שמנצלים ניכויים רבים להימנעות ממס.

הרפורמה מעלה באופן זמני, עד 2025, את הפטור להכנסה של שני בני זוג בגובה $109,400.

 • מס ירושה Estate Tax

ביטול מס הירושה גם כן היה מטרת על ברפורמה המקורית, אך זו כאמור לא צלחה ומס הירושה נשאר איתנו לפחות עד שנת 2025,

אך הפטור ליחיד מוכפל מ 5.6 מיליון דולר ב 2018 ל 11.2 מיליון דולר החל מ 2019, לזוג 22.4 מיליון דולר, מוצמד למדד מדי שנה.

סיכום לעיקרי השינויים עבור עסקים

 • מס חברות תחת הרפורמה משנה את צורתו לחלוטין ממיסוי על פי מדרגות מס חברות למדרגת מס פדרלית יחידה בגובה 21%, ללא הגבלת זמן.

הרפורמה מבטלת גם את המס המינימלי האלטרנטיבי, AMT, לחברות.

מס החברות השולי כיום יכול להגיע ל 35%, הגבוה ביותר מבין המדינות המפותחות.

יחד עם מיסוי עירוני ומדינתי, מס החברות יכול להגיע ל 26.5%, נמוך ממוצע האיחוד האירופי שעומד על 26.9%.

 • הכרה בהוצאות שוטפות Immediate Expensing

נכון להיום, השקעה הונית קצרת טווח מופחתת על פני זמן של חמש שנים כשהרפורמה מתירה להכיר בהשקעה כהוצאה באותה שנה עד מיליון דולר.

 • הוצאות ריבית

הרפורמה מגבילה את הוצאות הריבית, שכיום לא מוגבלות, ל 30% מהרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (Ebitda),

או בפשטות ההכנסה החייבת במס.

לאחר ארבע שנים, הוצאת הריבית תוגבל ל 30% מהרווח לפני הוצאות ריבית ומסים.

 • הפסדים נטו מפעילות Net Operating Losses

הרפורמה מבטלת העברת הפסדים לשנים אחורה, net operating loss carrybacks, ומגבילה העברת הפסדים ל 90% מההכנסה החייבת במס

והחל משנת 2022 תוגבל ל 80% מההכנסה החייבת.

כמו כן, מבוטל הגבלת השנים להעברת הפסדים קדימה שעומדת כיום על 20 שנים.

 • רווחים ממקורות זרים Foreign Earnings

הרפורמה מגדירה מס חד פעמי על רווחים צבורים בחברות שהן חברות נשלטות זרות וכן חברות זרות בהן בעל מניות שהינו תאגיד אמריקאי בהחזקות שונות.

לסיכום,

רק בתחילת שנת 2019, נוכל להרגיש בכיס עד כמה הרפומה היא משמעותית, הן ליחידים והן לעסקים.

דעות בעד ונגד הרפורמה הן רבות ומגוונות, אך תוקפם הקצר יחסית של החוקים הופכים את הרפורמה לשברירית

כתוצאה מהתבססות על צמיחה ברת-קיימא כפיצוי לאובדן הכנסות, יחד עם תחזיות גרעון, שמוגן על ידי מנגנון העלאת המיסים האוטומטית בעת חריגה.

הפטור לאזרחים שאינם אמריקאים ומפיקים הכנסות עד ל $4,050 דולר שהתבטל, ישפיע על מרבית הישראלים שמחזיקים בנדל"ן וחברים בשותפויות בארה"ב.

אלה יאלצו לשלם כבר מהדולר הראשון לארה"ב.

עבור האמריקאים שביננו, אזרחים ותושבים, לא השתנו חובות ההגשה של דוחות המס ודיווחי החשבונות הזרים,

אך כבר לאחרונה טראמפ הכריז שבכוונתו לבטל גם את חוקי FATCA בעתיד ובמידה וכך יקרה, כמובן ישתנו חוקי המשחק.