למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

האם קרנות הפנסיה בישראל מוגדרות PFIC אמריקאי

מה זה PFIC

PFIC פירושו – Passive Foreign Investment Company. בקוד המס האמריקאי (IRC), סעיפים 1291-1298 מסדירים את הטיפול המיסוי בגופי השקעות זרים.

החוק מגדיר PFIC כחברה זרה אשר:

  1. 75% ומעלה מהכנסותיה ברוטו באים ממקורות פסיביים כגון: רווחי הון, דיבידנדים, ריבית, שכר דירה ותמלוגים.
  2. 50% ומעלה מנכסיה מוחזקים לצורך הפקות הכנסות פאסיביות, כגון: מניות של חברות, בנייני מגורים וכו'.

לפי ההגדרה, ניתן להבין כי כל גוף השקעה שיתופי נופל בקטגוריה זו. ביניהם קרנות פנסיה, השתלמות, נאמנות, חברות החזקה, תעודות סל ועוד.

קרנות אמריקאיות מחויבות לחלק את רווחיהן בסוף שנה, בשונה לגמרי מקרן ישראלית אשר משמשת כלי לדחיית מס ומשולם מס רק בעת הפדיון.

המחוקק האמריקאי לא רצה לתת יתרון לקרנות הזרות ולכן יזם חוק דרקוני זה, אשר ימנע ממשקיעים לנצל זאת.

חוק זה בא לידי ביטוי בטופס 8621 אשר מסובך מאוד למילוי ומצריך ידע, ניסיון והרבה זמן, מה שגורם לעלויות גבוהות עבור האזרח האמריקאי אשר מתגורר מחוץ לארה"ב.

כמו כן, חוק זה גורם לחבות מס אשר יוצרת מצב של חסרון כיס. כלומר משלם המס משלם ללא הכנסה ממשית (הכנסה רעיונית).

קרן הפנסיה הישראלית, כמו קרנות רבות, נופלות תחת ההגדרה של נאמנות (TRUST) שכן נכסיה מוחזקים עבור המוטבים שלה.

בהמשך לכך, קרן הפנסיה כן נופלת תחת ההגדרה של PFIC מכיוון ומרבית נכסיה הם פאסיביים, בנוסף להכנסתה הפאסיבית.

סעיף 1298 לקוד המס האמריקאי קובע כי:

Stock [of a PFIC] owned, directly or indirectly, by or for a partnership, estate, or trust shall be considered as being owned proportionately by its partners or beneficiaries

כפי שניתן לראות, מניות אשר מוחזקות בנאמנות – קרן פנסיה, נחשבות כאילו מוחזקות ע"י המוטבים שלה.

סעיפים 652 ו 662 בקוד המס מחזקים את העמדה כי הכנסה של הנאמנות, נחשבת כאילו התקבלה ע"י המוטב.

עד כה, היינו עדים כי קרן פנסיה, אכן, מוגדרת כ-PFIC  ועל כן חייבת בדיווח בטופס 8621 והמוטבים נפגעים כתוצאה מחוקי הקוד האמריקאי.

אל ייאוש- יש פתרון

תקנות משרד האוצר באות לעזרתנו וכמו כן, החלטת ה IRS. תקנה מס' 1.641 מחריגה את הטיפול של סעיפים 652 ו 662 מ-Employee Trust.

ההחלטה קובעת כי לנאמנות זו קיימת הפרדה בין המוטבים לבין הקרן. כלומר דין המוטבים אינם כדין הקרן.

וכן נקבע עוד כי קרן זו נופלת תחת ההגדרה 402(b) אשר מחייבת במס לפי סעיף 72 לקוד, כקצבה.

קיימת אפשרות על פי אמנת מס ישראל ארה"ב  להחריג את אותה ההכנסה מדו"ח המס האמריקאי.

בנוסף, החלטת ה IRS קובעת כי כאשר החוק ספציפי יותר, כמו בסעיף 402 והתקנות, הוא מעפיל על ההגדרה הרחבה שחלה בסעיף 1298.

ניתן לראות שאם קרן הפנסיה מוגדרת כ Employee's Trust, היא אינה כפופה להגדרות PFIC ולא חל עליה המיסוי הדרקוני.

אם כך מה זה Employee's Trust?

סעיף 402(b) והתקנות אינם מגדירים זאת, אבל ברור כי קרן שנפתחה, מנוהלת ומתוקצבת ע"י המעביד תיכנס תחת הגדרה זו.

במרבית המקרים, רוב קרנות הפנסיה יכנסו להגדרה זו, שכן המעביד אכן פותח את הקרן.

המעביד גם כן דואג להפרשות וניכויים אל הקרן פנסיה וכן חלקו בהפרשות גבוה יותר משל העובד, ולכן הוא המתקצב.

בנוסף, במידה והקרן נחשבת כ Grantor Trust, סעיף 402(b) קובע כי המוטבים לא ייחשבו כבעלים של הקרן.

למרות שכבר פטרנו את הטיפול בקרנות פנסיה זרות, שנופלות תחת הגדרת סעיף 402(b), המונח Grantor Trust גם פוטר אותנו.

מכיוון וה Grantor \בית ההשקעות שפתח את הקרן נופל להגדרה ומכיוון שהוא עדיין לא וויתר על האפשרות לשנות את הקרן.

כלומר עדיין יש לו שליטה באילו אפיקים הקרן תשקיע.

נשמח לסייע לכם בהיבטים נוספים בעולם המיסוי האמריקאי, לענות לשאלות נוספות ולהגיע לפתרון הסוגיות האישיות שלכם,