למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

השקעות משותפות בנאמנות והשלכותיו עבור אזרחים אמריקאים

תיקון 28 לפקודת לחוק השקעות משותפות בנאמנות והשלכותיו עבור אזרחים אמריקאים

במהלך שנת 2018 הייתה אמורה להיכנס לתוקף אחת הרפורמות המשמעויות ביותר שנעשו בישראל בתחום תעודות הסל.

הרפורמה, שנדחתה למועד לא ידוע, תכננה להפוך את תעודות הסל (ETN) הישראליות לקרנות נאמנות סגורות, "קרנות-מחקות" בשם קרנות סל(ETF).

לכאורה, אין הבדל משמעותי בין השניים, למעט השם. שניהם מוצרים פאסיביים עוקבי מדדים, נהנים מדמי ניהול נמוכים וסחירות גבוהה.

בפועל קיימים הבדלים במבנה המשפטי ובפיקוח הרגולטורי.

קצת מידע על המכשירים הפיננסים:

תעודת סל היא תעודת התחייבות כלפי משקיע העוקבת אחר מדד מסוים, כשבעתיד, בפדיון, החברה המנפיקה (מוסד פיננסי) אמורה לשלם לפי ערכו הצמוד.

לתעודת הסל יש בד"כ אורך חיים של 30 שנה ולאחר מכן הן נפרעות.

כמו כן, במכשיר זה קיים סיכון אשראי גבוה ותלוי באיתנות הפיננסית של המנפיק. בנוסף, בדומה לאגרות חוב, החברה המנפיקה יכולה לבצע המרה כפויה של החוב.

קרן סל – קרן סל היא קרן נאמנות סגורה אשר מחקה מדד. המשקיע הוא הבעלים של יחידות בקרן ועל כן הבעלים באופן יחסי של כל נכסי הבסיס המוחזקים בנאמנות עבורו.

להבדיל מקרן נאמנות, קרן הסל נסחרת באופן רציף במהלך היום כמו תעודת סל. בקרן הסל סיכון האשראי פוחת, היות והנכסים מוחזקים ע"י נאמן עבור בעל היחידה.

מה המשמעות עבור אזרחים אמריקאים?

משטר PFIC – מדיניות המיסוי האמריקאית כלפי מכשירים פיננסים פאסיבים יכולה להיות דרקונית במידה והם עולים בקנה אחד עם הגדרות "חברת השקעות זרה פאסיבית" – PFIC.

קרנות נאמנות וקרנות סל החדשות לכשהיו, ככל הנראה יעמדו בהגדרות PFIC ואי לכך יהיו נתונות למדיניות מיסוי דרקונית.

החזקה במכשירים אלו יכולות להוריד את כדאיות ההשקעה ולחשוף את המשקיע לעלויות גבוהות (למשל, עלות דיווחים מורכבים) וגילוי מפורט מהרגיל.

תעודת הסל לעומת זאת, לאו דווקא תיחשב אוטומטית ל-PFIC.

תעודה הסל היא מכשיר מבוסס חוב ואי לכך למשקיע אין בעלות על נכסי הבסיס ולא על החברה המנפיקה.

על כן, במידה ולא קיימת הגדרה משפטית אחרת יראו כחוב ולא כבעלות.

מיסוי

כאמור, ההבדל המשמעותי בין תעודת סל לקרן סל היא ההבדל בין בעלות לחוב, ומכאן נגזרת ההגדרה של PFIC.

תעודת סל היא מכשיר שצובר את ההכנסות העתידיות ומשקיע אותם מחדש ובכך יוצר מנגנון לדחיית מס.

המשמעות עבור המשקיע היא שכאשר ימכור את התעודה, יתקיים אירוע מס, ומבחינת רשויות המס בארה"ב, יהיה חשוף למס רווח הון לפי תקופת ההחזקה.

קרנות נאמנות כפופות למשטר המיסוי הדרקוני של PFIC.

משטר זה מונע את התחרותיות והאטרקטיביות ככלי לדחיית מס של קרנות זרות מכיוון והקרנות האמריקאיות מחויבות לחלק רווחים ולשלם מס באפן שוטף במהלך השנה.

משטר מס PFIC, למעט שיטה אחת שהסבירות שתיושם מאוד נמוכה, אינו כפוף למיסוי רווחי הון, אלא להכנסה בשיעורים רגילים.

מי שלא ביצע בחירה אחרת לשיטת המיסוי, כפוף למשטר הדרקוני של סעיף 1291 שמחייב במס לפי תקופת ההחזקה ועד למכירה/חלוקה-עודפת.

בחישובי מס עבור שנים קודמות, מתקיים שיעור המס הגבוה ביותר על הרווחים שנצברו ובשנת המכירה/חלוקה העודפת, הרווחים נוספים למדרגה השולית.

לסיכום, הרפורמה הייתה אמורה להיכנס לתוקף כבר במהלך השנה, אך נכון לעכשיו היא נדחתה למועד לא ידוע.

על כן, רצוי להתכונן בהתאם ולבחור בקפידה את מכשירי ההשקעה בהם אתם, האזרחים האמריקאים, שמים את חסכונותיכם.