למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  חברת השקעות פסיבית זרה PFIC

  Passive Foreign Investment Company חברת השקעות פסיבית זרה חברה זרה (לא אמריקאית) תוגדר כחברת השקעות זרה (PFIC) אם היא עומדת באחד משני המבחנים הבאים: מבחן ההכנסה – במידה ו 75% או יותר מהכנסתה של החברה הזרה היא פסיבית במהלך שנת מס. מבחן הנכסים – במידה ו 50% או יותר מנכסיה של...

  Read More

  מיסוי הכנסות מקרנות מקרקעין – REIT- Real Estate Investment Trust

  מיסוי קרנות REIT קרנות השקעה במקרקעין הן חברות אשר מחזיקות ומנהלות נדל"ן מניב. קרנות אלו מהוות תחליף להשקעות ישרות ומאפשרות גם למשקיעים עם הון עצמי נמוך יכולים ליהנות מתשואה על נכסי נדל"ן מניב. כדי שחברה תחשב לכזו היא צריכה לעמוד במספר דרישות רגולטוריות בקוד המס האמריקאי. כגון: חברה ש-75%...

  Read More

  מיסוי הכנסת ריבית בארצות הברית

  מיסוי הכנסות ריבית במיסוי הכנסות ריבית, לרוב, הכנסות יצברו להכנסה החייבת במס וימוסו בשיעורי המס השולי הרגילים. קיימים אג"חים מסוימים אשר פטורים ממס לפי סעיף 103 לקוד המס האמריקאי. הדוגמאות המובהקות ביותר הן אג"ח של מדינות ורשויות מקומיות. במידה והיחיד מקבל קצבה מביטוח לאומי האמריקאי, הריבית הפטורה תילקח בחשבון...

  Read More