למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

מס חברות זרות בארה"ב 1120F

מס חברות זרות בארה"ב

מס חברות בארה"ב עד שנת 2017 היה פרוגרסיבי, והשתנה בהתאם לרמות ההכנסה. כלומר, בערכים גבוהים המס הופך מפרוגרסיבי לרגרסיבי.

על החברה הזרה שהשקיעה בארה"ב חל מס כבר מ "הדולר הראשון" שהיא מרוויחה, בשונה מיחיד אשר היה פטור עד שנת 2017 מ $4,050 הדולרים הראשונים.

חברה זרה אשר משקיעה בארה"ב באמצעות החזקה בישויות אמריקאיות או בצורה ישירה, כפופה לשיעור מס חברות האמריקאי ככל חברה מקומית.

החברה הזרה שפועלת בארה"ב מחויבת במס אמריקאי (פדראלי ומדינתי) על ההכנסות שהופקו בתחומי ארה"ב, לא על פי הכנסה עולמית.

חברה מקומית, Domestic Corporation לעומת זאת מחויבת במס על פי הכנסה עולמית, מכלל המקורות, הן מקומיים והן זרים.

חברות מגישות מדי שנה דוחות מס פדראלים מסדרת 1120 – כלומר חברה מקומית תגיש מידי שנה 1120F כשהאות F מייצגת Foreign.

חברה מקומית תגיש דו"ח בהתאם לסיווג שלה, למשל 1120S ל S-Corp וכו'.

מדרגות המס החברות בארה"ב עד לשנת המס 2017 היו:

מדרגות המסעד רווח שנתיגובה המס למדרגה המס המצטבר
15%50,000 $7,500 $7,500 $
25%75,000 $6,250 $13,750 $
34%100,000 $8,500 $22,250 $
39%335,000 $91,650 $113,900 $
34%10,000,000 $3,286,100 $3,400,000 $
35%15,000,000 $1,750,000 $5,150,000 $
38%18,333,333 $1,266,667 $6,416,667 $
35%אין סוףאין סוףאין סוף

מס החברות תחת הרפורמה של טראמפ משנה את צורתו לחלוטין החל משנת המס 2018!

משיטת מיסוי על פי מדרגות מס חברות עוברים למדרגת מס פדרלית יחידה בגובה 21%, ללא הגבלת זמן לחוק.

מס החברות השולי לשנים 2017 ואחורה, יכל להגיע ל 35% ונחשב הגבוה ביותר מבין המדינות המפותחות.

יחד עם מיסוי עירוני ומדינתי, מס החברות יכול להגיע היום לכ 26.5% מהרווח, נמוך ממוצע האיחוד האירופי שעומד על 26.9%.

מה היתרונות של השקעה באמצעות חברה Corp?

באמצעות השקעה של חברה בארה"ב קיימת אנונימיות כלפי בעלי המניות המחזיקים בחברה.

בעלות על חברה זרה עשויה לפטור את מס הירושה החל על היחיד, אשר נהוג בארה"ב לאזרחים זרים עם נכסים אשר שווים ההוגן עולה על $60,000.

מהצד הישראלי, יחשב כהרחבת הפעילות וכך יכולות להיחסך מחלוקות בין רשויות המס על המבנה המשפטי של הפעילות.

החברה הזרה שפועלת בארה"ב משלמת את הפרש המס למדינת ישראל, שעומד על 23% נכון לשנת המס 2018

באמצעות ההשקעה של החברה הזרה בארה"ב יתכנו גם חסרונות, ביניהן:

החברה לא תהיה זכאית לשיעורי מס מוטבים על רווחי הון ארוכי טווח,

עדיין קיימת חובת ניכוי במקור וניכוי FIRPTA

עלויות גבוהות להכנת דו"חות המס שנובעות לרוב מחובת הכנת מאזן ורווח והפסד לפעילות.

בנוסף, במידה ויחס החוב-להון (מימון דק) העצמי גבוה, לא יהיה ניתן לנכות הוצאות ריבית מההכנסות של החברה הזרה המשקיעה.

מס הסניף Branch Profits Tax

מס נוסף אשר חל על חברות זרות בשיעור של 12.5%, על פי אמנת מס ישראל ארה"ב, על הרווחים אשר לא מושקעים מחדש והוצאו מהפעילות.

מס זה חל על הסכום שחויב במס חברות בארה"ב ומנגנון ההפעלה הוא בעת ירידת השווי במאזן.

כלומר, בדרך זו קיימת אפשרות שהחברה הזרה תשלם מס גבוהה יותר מתקרת המס בישראל (23%).

מס זה משווה את היחסים בין חברת אם זרה לחברה בת אמריקאית.

כאשר המס הוא בעצם הקבלה לדיבידנד (Dividend Equivalent Amount).

ניתן להימנע ממס הסניף באמצעות השקעת הרווחים מחדש או באמצעות קיזוזו עם התחייבויות בארה"ב. בחיסול הפעילות לא יחול מס זה.

8832 Check the Box – Entity Classification Election

רשויות מס הכנסה בארה"ב מעניקות הטבה לבעלי חברות זרות המעוניינים "לשקף" את החברה שבבעלותם לצורכי מס.

בדרך זו- הרווחים, הנכסים וההתחייבויות עוברים ישירות לבעל המניות.

דרך זו היא אמצעי נוסף למניעת מס הסניף וכן הימנעות מעלויות גבוהות שכרוכות בהכנת דו"חות מס לחברה הזרה.

בחירה זו ניתנת בטופס 8832 Entity Classification Election.

בעל מניות יחיד ישוקף ל Disregarded Entity ובעלי מניות רבים לשותפות מקומית.

טופס זה הוא האמצעי לשינוי הסיווג של כלל הישויות, כלומר מעבר מ LLC יחיד לרבים, להפך וכו'.